TRIANGLES2
aanbesteding afvalverwerking

Afvalverwerking


De strijd tussen afvalbedrijven om een aanbesteding afval te winnen is groot

Aanbesteding afvalverwerking. Het inschrijven op aanbestedingen is een tijdrovende en ingewikkelde klus voor menig bedrijf in de afvalbranche. Maar als je wil groeien ontkom je er niet aan. Ministeries, gemeenten, provincies, zelfstandig bestuursorganen (ZBO) en (semi)overheden kopen nu eenmaal de inzameling van het afval in via een onderhandse of openbare aanbesteding. Een aanbestedingsspecialist van Acceller heeft een persoonlijke aanpak en ondersteunt u met een luisterend oor, expertise en praktisch. Wij denken met u mee maar vormen ook een kritisch klankbord.

 

Trends en ontwikkelingen in de afvalbranche
In de afvalbranche spelen de nodige aanbestedingstrends. De meeste trends komen voort uit algemene en maatschappelijke ontwikkelingen zoals arbeidsparticipatie, de inzet van specifieke doelgroepen, duurzaamheid van uw organisatie, afvalscheiding en leeftijdsbeleid.

Voorbeelden van technologische trends in een aanbesteding afvalinzameling zijn een wagenpark met emissiecertificaat Euro 6 D-temp en de inzet alternatieve brandstoffen die gewonnen zijn uit afval. Aanbestedende diensten zoals gemeenten en scholen willen ook tools om burgers en leerlingen te betrekken bij het onderwerp afval. Bijvoorbeeld met lesmateriaal, visuals, beeldmateriaal en interactieve digitale voorzieningen. Het doel hierbij is het voorkomen van afval en het beter scheiden tot monostromen door het beïnvloeden van het gedrag. Al deze aspecten wegen wij mee bij de aanpak van een afvalaanbesteding.

Doet u mee aan een aanbesteding voor afval?

Hoewel lokale gemeentes en provincies verantwoordelijk zijn voor de afvalverwerking, hebben zij te weinig mankracht en kennis in huis voor deskundige verwerking van afval. Daarom worden er in de regel externe bedrijven aangetrokken, waaraan de overheid of provincie de uitvoer van het afvalbeleid uitbesteed. Omdat het om publieke instellingen gaat die handelen met belastinggeld, is een openbare aanbesteding afval verplicht. Als u in de afvalbranche werkzaam bent, dan is een aanbesteding afval een uitgelezen kans om uw bedrijf structureel te laten groeien. Houd hierbij wel in het oog, dat dit realiseerbaar moet zijn voor u en u heeft te maken met grote concurrentie.


Met begeleiding van experts inschrijven op aanbestedingen voor afval

De onderlinge concurrentie tussen afvalbedrijven is groot. U mag er dan ook vanuit gaan, dat als overheidsdiensten aanbestedingen voor afval plaatsen, uw concurrenten meedoen. U moet daarom met een zeer goed plan van aanpak komen, waarbij u een hoge kwaliteit garandeert. Wilt u weten of uw plan van aanpak enige kans heeft, schakel dan de aanbestedingsexperts van Acceller in. Wij maken voor u een goede inschatting of het voor u de moeite waar is om in te schrijven op aanbestedingen voor afval. Als uw inhoudelijke gegevens veelbelovend zijn, dan kunt u onze tekstschrijvers een plan van aanpak laten schrijven, die aan alle genoemde eisen voldoet.


Laat u begeleiden door Acceller bij afval aanbestedingen

Wilt u de concurrentie voor zijn bij uw afval aanbestedingen, dan is een plan van aanpak meestal de doorslaggevende factor of een aanbesteding wel of niet aan u wordt gegund. U moet daarom een perfect plan van aanpak inleveren, waarmee u zich onderscheidt ten opzichte van de concurrentie. Het beste vertrouwt u daarom op de adviezen van Acceller. Voor ons is het schrijven van een plan van aanpak dagelijks werk. Wilt uzelf een plan van aanpak schrijven? Dan heeft u veel aan onze adviezen. Wilt u dit toch liever aan de experts overlaten? Dan schrijven onze tekstschrijvers graag uw plan van aanpak volgens de EMVI-richtlijnen.

Wel of niet inschrijven op die aanbesteding afvalverwerking? (bid/ nobid)

De strijd tussen afvalbedrijven om een aanbesteding afval te winnen is groot. Het inschrijven op aanbestedingen kost veel tijd en moeite. Niet alleen van onze tekstschrijvers, tendermanagers en adviseurs maar ook van uw organisatie. Daarom is het erg belangrijk om alleen in te schijven op een afvalaanbesteding als dit ook een realistische kans van slagen heeft. Focus op kwaliteit, niet op kwantiteit. Daarom start ons aanbestedingsadviesbureau elk traject met een concreet bid/ nobid advies. Schrijf alleen in als uw bedrijf voor deze specifieke aanbestedende dienst en aanbesteding aantoonbaar meerwaarde kunt bieden.

Het tendermanagement van de aanbesteding afvalverwerking

De beslissing genomen om in te schrijven? Er zijn meerdere mensen bij zo’n inschrijving betrokken. Naast natuurlijk het maken van meerdere (proef-)calculaties, meerwaardeplannen en teksten. Onze dienstverlening rondom het inschrijfproces van de aanbesteding noemen wij tendermanagement. Uw organisatie levert de inhoudelijke kennis, expertise, calculaties. Onze tendermanagers zijn verantwoordelijk voor het managen van het aanbestedingsproces, voor het tendermanagement dus. Wij beheren het aanbestedingsplatform, het proces, de deadlines, actielijsten en doen het versiebeheer. Door onze aangescherpte, doelgerichte methode en slimme aanpak heeft u met (veel) minder inspanning en tijd een beter aanbestedingsresultaat.

Emvi-tekstschrijvers met bewezen kwaliteiten

Tekstschrijvers van Acceller hebben niet alleen actuele vakkennis, een kritische blik en de wil om te winnen. Zij begrijpen daadwerkelijk uw afvalbranche. 80% van het aantal afvalaanbestedingen waarin ons team ondersteuning heeft geboden is gewonnen door onze klanten. Omdat onze tekstschrijvers niet werken op uw werkvloer maar wel het gehele aanbestedingswerkveld van binnen en buiten kennen, zijn zij in staat om de juiste vragen aan u en uw mensen te stellen. Zo komt de relevante informatie over het inzamelen van afval boven tafel, inclusief de verbeterkansen. Met onze unieke methode wordt deze informatie met frisse blik verwoordt tot een helder plan van aanpak of voorstel. Ook duidelijk voor de ambtenaren in de beoordelingscommissie die zelf niet in het betreffende vakgebied werken. Elk plan is uniek in verwoording van uw meerwaarde en is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) opgesteld.

Organisatieadvies om duurzaam uw score te verbeteren

U gaat niet voor één aanbesteding, u wil een stabiel marktaandeel! Daarvoor is het nodig om kritisch te kijken naar de afvalmarkt, visie, missie en middelen. De aanbestedingsmarkt staat niet stil en elk jaar worden eisen van aanbestedende diensten steeds strenger. Het gebeurt zelfs dat een hele benadering van een dienstverlening verandert. Voor een duurzaam succesvolle marktbenadering is het belangrijk om technische en maatschappelijke ontwikkelingen te volgen om trends te ontdekken en te benutten. Onze expertise is ontstaan in meer dan 8 jaar ervaring met het inschrijven op aanbestedingen. De gerealiseerde omzetgroei voor onze klanten is significant. Onze consultants dagen u uit en laten u nadenken over de eigen organisatie, actuele ontwikkelingen en de markt. Onze kennis is uw voordeel.

Vormgeving en marketing versterken uw boodschap

Met professionele vormgeving maken wij uw goede meerwaardeplan onweerstaanbaar. Vormgeving helpt om complexe materie begrijpelijk en overzichtelijk te maken. Onze grafische vormgevers geven uw plan extra kracht om zo echt het verschil met de plannen van de concurrentie te maken. Bovendien versterkt grafische vormgeving uw boodschap en vergroot het de gunfactor. Wilt u hulp bij het ontwikkelen van de juiste vormgeving? Onze marketingadviseur neemt samen met u de vormgevings- & marketingkeuzes onder de loep. Waar staat uw organisatie of bedrijf voor? Wat wilt u uitstralen naar de doelgroep? Onze marketingadviseur brengt uw offerte of inschrijving in lijn met uw marketing en communicatiestrategie.
Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Zo maximaliseren wij uw winkansen

  • Analyse van de selectiecriteria en gunningscriteria;

  • Analyse van de relevante aspecten van uw organisatie;

  • Concreet en realistisch bid/no-bid advies; 

  • Samen uw meerwaarde identificeren en uitlichten;

  • Maatregelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden verwoorden (SMART);

  • Het geheel verwoorden tot een verhalend en actief plan van aanpak;

  • Pre-beoordeling van de plannen door een dossierspecialist;

  • Professionele vormgeving van uw inschrijving;

  • Evaluatie van het inschrijfproces en het resultaat;

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig