Skip to main content
TRIANGLES2
aanbesteding afvalverwerking

Aanbesteding Afvalverwerking


Aanbesteding afvalinzameling en afvalverwerking winnen

Acceller adviseert bij aanbestedingen rondom de inzameling en verwerking van afval en herbruikbare grondstoffen. De verwerking van afvalstromen is een van de meest innovatieve branches en de concurrentie is hevig. Innovatieve afvalverwerkings- en afvalenergie-installaties zijn enorme investeringen, dus ook voor de grote verwerkers is groeien essentieel. (Overheids)organisaties willen graag vooroplopen in duurzaamheidsbeleid en zoeken via aanbestedingen actief naar de meest ambitieuze oplossing voor hun afvalvraagstukken. Een uiterst dynamische markt. Acceller is gefascineerd door al die nieuwe verwerkingstechnieken en staat u graag bij met advies en tendermanagement.


In de afgelopen jaren hebben wij verschillende bedrijven in de afvalbranche geholpen bij een aanbesteding afvalinzameling en afvalverwerking winnen. Wij horen graag van u wat u kunt bijdragen aan de verduurzaming en wij vertellen u graag meer over onze mogelijkheden.  

Doet u mee aan een aanbesteding voor afvalinzameling en afvalverwerking?

Hoewel gemeentes en provincies verantwoordelijk zijn voor de afvalverwerking, hebben zij te weinig kennis in huis voor duurzame en veilige verwerking van afval tot herbruikbare grondstoffen. Daarom besteedt de gemeente of provincie de uitvoering van haar afvalbeleid uit aan externe afvalbedrijven. Omdat het om publieke instellingen gaat en om omvangrijke opdrachten, is een openbare aanbesteding verplicht. Als u in de afvalbranche werkzaam bent, dan is een aanbesteding afvalinzameling en afvalverwerking een uitgelezen kans om extra  innovatieve investeringen mogelijk te maken. En daardoor groei. 


Advies en ondersteuning bij inschrijven

De onderlinge concurrentie tussen afvalbedrijven is groot. U mag er dan ook van uitgaan dat al uw concurrenten meedoen aan een aanbesteding afvalinzameling en afvalverwerking. Dat vraagt om het allerbeste plan van aanpak, dat een hoge kwaliteit van dienstverlening garandeert. MVO, duurzaamheid, veiligheid, innovatie ...


Wilt u weten of uw plan van aanpak kans maakt, schakel dan de aanbestedingsexperts van Acceller in. Aan de hand van (een) gesprek(ken) over uw bedrijf maken wij voor u een goede inschatting of het voor u de investering en inspanning waard is om in te schrijven op een aanbesteding voor afvalinzameling en afvalverwerking. Zijn wij daar met u van overtuigd, dan kunt u onze tekstschrijvers een plan van aanpak laten schrijven dat alle gunningscriteria een optimale invulling geeft. 


Acceller begeleidt u bij aanbesteding voor afvalinzameling en afvalverwerking

Wilt u de concurrentie voorbijstreven bij een aanbesteding afvalinzameling en afvalverwerking, dan moet uw prijs goed zijn, maar uw plan van aanpak is meestal de doorslaggevende factor. Met uw plan van aanpak onderscheidt u zich van de concurrentie. Acceller helpt u uw meerwaarde te ontdekken en uw economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) te verwoorden in een fijn leesbaar plan van aanpak. 

De afvalbranche wordt steeds duurzamer

Voor structureel succes is het belangrijk om kritisch afvalaanbestedingen te analyseren. Wat vinden inkopende organisaties zoals scholen, gemeenten en provincies belangrijk? Analyseer uw visie, missie, middelen om zo goed mogelijk op deze wensen aan te sluiten. Voor een structureel succesvolle benadering van de afvalbranche is het belangrijk om technische en maatschappelijke ontwikkelingen te volgen om trends te ontdekken en te benutten.


Blijft u tegelijkertijd alert op interessante opdrachten? Wekelijks worden er nieuwe (Europese) aanbestedingen in uw branche gepubliceerd op TenderNed, Negometrix en andere platformen. Onze 
TenderSupport specialist kijkt graag met u mee.

Trends en ontwikkelingen

In onze optiek is de Klimaatwet de belangrijkste trend voor opdrachtgevers en afvalbedrijven. In 2030 moet de emissies 49% lager zijn dan in het peiljaar 1990. Aanbestedende diensten zoals ministeries, waterschappen en provincies willen deze doelstelling bereiken door bij een transportaanbesteding deze verantwoordelijkheid door te zetten naar u als inschrijver. U en wij weten beide dat dit geen eenvoudige opgave is. Met deze aanbestedingsthema’s in EMVI/meerwaarde plannen hebben de aanbestedingspecialisten van Acceller veel ervaring:

  • Hoe te voldoen aan de Klimaatwet
  • Afvalpreventie en gedragsverandering op een positieve manier
  • Van afvalbeheer naar grondstoffenmanagement
  • Mensen binden en boeien aan de afvalbranche
  • Een volledig digitale keten

Structureel verbeteren van uw scoringskans

De strijd tussen afvalbedrijven om een aanbesteding te winnen is groot. Daarom start ons aanbestedingsadviesbureau elk traject met een concreet Winstrategie advies. U schrijft alleen in als uw bedrijf voor deze specifieke aanbestedende dienst aantoonbaar meerwaarde kan bieden.


U gaat niet voor één aanbesteding maar voor een stabiel marktaandeel. Dit realiseert u alleen door structureel aanbestedingen en request for proposals te winnen. In de afvalbranche is alleen zorgvuldig tendermanagement is niet goed genoeg. Een uitstekend scoringspercentage vraagt om een doordachte aanpak die uw commerciële doelstelling vertaalt naar een groeiend marktaandeel. Acceller biedt u capaciteit, analyses en tools om uw scoringspercentage structureel te verbeteren.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Bewezen succesvol bij het inschrijven op een aanbesteding in afvalverwerking

Tendermanagers en emvi-tekstschrijvers van Acceller hebben niet alleen actuele vakkennis, een kritische blik en de wil om te winnen. Zij begrijpen daadwerkelijk uw branche. Acceller biedt grip op tendermanagement en een voorsprong op de concurrentie.