Skip to main content

Programma van Eisen (PvE)


Wat is een Programma van Eisen (PvE)?

Het programma van eisen (PvE) beschrijft in detail welke dienst of product de aanbestedende dienst wil kopen. Het is een aanvulling op de beschrijving van de opdracht die aanbesteed wordt. Vaak gaat het PvE dieper in op hoe de opdracht uitgevoerd moet worden. Ook aan de inkoopkant van aanbesteden kost een aanbesteding veel tijd, expertise en geld. Daarom moet zo’n aanbestedingstraject wel leiden tot een voordelig contract met de inschrijver die precies de diensten of producten kan leveren die de inkopende organisatie nodig heeft, op de juiste manier en op het juiste moment.

 

Beoordelen met PvE

Om de beste keuze te kunnen maken, moet die organisatie het aanbod van de inschrijvers op de aanbesteding goed kunnen vergelijken. Daarom maakt het Programma van Eisen (PvE) eigenlijk altijd deel uit van de aanbestedingsdocumenten, ook al wordt het niet altijd zo genoemd. Door in uw plan van aanpak de eisen te integreren in uw werkwijze bij uitvoeren, benadrukt u dat die aansluit bij de aanbestedende dienst.

 

Inschrijven betekent instemmen met PvE

In het PvE staan de eisen en/of criteria en/of voorwaarden en/of wensen waaraan de inschrijver moet voldoen om een kans te maken op gunning. Op al deze termen kunt u zoeken in de aanbestedingsdocumenten als u precies wilt weten waaraan u moet voldoen. Dat kan variëren van een ISO-certificering tot een bepaald aantal medewerkers dat specifiek aan de opdracht wordt gezet, van referenties van een soortgelijke opdracht tot uw meerjarenbeleid aangaande verduurzaming of veiligheid.

Een ding is zeker: inschrijven betekent instemmen met alle eisen van het PvE. Zonder instemmen maakt u geen kans.

 

 

Hulp nodig? Acceller helpt u de aanbestedingsdocumenten te analyseren. In onze winstrategie noemen we deze fase brainstorm.

 

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbestedingspecialist in uw branche.

Begrippenlijst