Skip to main content

Gunningscriteria


Inzicht verwerven in gunningscriteria en weging

Gunningscriteria en calculatie

Waren de geschiktheidseisen nog algemene eisen aan uw organisatie, bij de volgende stap 'gunningscriteria' worden de specifieke eisen en wensen rondom de opdracht uitgelegd. In de aanbestedingsleidraad (en in uw organisatie) gaat u op zoek naar de antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat vindt de aanbestedende dienst belangrijk voor de uitvoering van de opdracht?
  • Binnen welke minimum- en maximumbedragen moet uw calculatie blijven?
  • Welke berekeningsmethoden worden gehanteerd?
  • Wat valt wel, wat niet binnen het aanbestedingsbedrag?
  • Wat zijn de eisen en wensen rondom de opdracht precies, en kunt u daaraan tegemoetkomen?
  • Hoe zwaar telt de calculatie, hoe zwaar elk van de beschreven gunningscriteria?
  • Welke aandachtspunten worden genoemd bij de gunningscriteria? Hebt u daar een passend en onderscheidend antwoord op?

 

Brainstorm

Onze ervaring is dat inzicht verwerven in gunningscriteria en weging bij een aanbestedingsopdracht een zoektocht is waarbij veel aspecten van uw organisatie (en die van mededingers) de revue passeren. Wij adviseren u om deze vragen door te nemen in een brainstormsessie met het tenderteam. Vraag een aanbestedingsadviseur om de sessie te begeleiden en samen met u uw winstrategie te bepalen.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst