Skip to main content

Wezenlijke wijziging


Wezenlijke wijziging: reden voor uitstel of beëindiging

Niet altijd een wezenlijke wijziging

De vragen die ondernemers stellen voor de nota van inlichtingen, kunnen de aanbestedende dienst aan het denken zetten over de inhoud van de aanbesteding. Dat kan ertoe leiden dat veranderingen worden doorgevoerd in het rekenblad, in de aanbestedingsleidraad of in de bijlagen. Ook op een andere manier kan de aanbestedende dienst na publicatie ontdekken dat er fouten gemaakt zijn die hersteld moeten worden, of dat er informatie ontbreekt. Als dat tot kleine aanpassingen in de aanbestedingsdocumenten leidt, heeft dat verder geen gevolgen voor de aanbestedingsprocedure.

 

 

Wel een wezenlijke wijziging

Dat is anders als het een wezenlijke wijziging betreft. Dat wil zeggen: de verandering in de aanbesteding zorgt ervoor, dat meer of andere ondernemers geïnteresseerd zijn om in te schrijven. Maar ook: op basis van de wijzigingen kan de beslissing voor de beste inschrijving heel anders uitvallen. Wezenlijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld aangepaste geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria. De aanbestedende dienst moet dan een nieuwe termijn stellen (mag meestal niet) of zelfs de aanbestedingsprocedure stopzetten, om de gewijzigde opdracht opnieuw aan te besteden. En als het tegenzit, moet de inschrijver dan opnieuw denken en schrijven. Of zelfs concluderen dat de opdracht nu niet meer past.

 

Verplicht wezenlijk wijzigen

Een aanbestedende dienst mag niet twee keer dezelfde aanbesteding in de markt zetten. De aanbestedende dienst heeft vast wel drie keer nagedacht om te omschrijven wat de opdracht inhoudt en welke voorwaarden daarbij horen. Als minimaal een van de inschrijvers die opdracht kan uitvoeren volgens de voorwaarden, moet die de opdracht ook krijgen. Dan mag de aanbestedende dienst niet aan die inschrijver voorbijgaan door dezelfde aanbesteding opnieuw te publiceren. Daarom moet een nieuwe aanbesteding wezenlijk anders zijn dan de vorige.

 

 

Als tendermanager houdt Acceller de termijnen en de wijzigingen in een lopende aanbesteding voor u in de gaten. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak over de mogelijkheden.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst