Skip to main content

EMVI


Economisch Meest Voordelige Inschrijving

Waar staat EMVI voor?

Als u voor het eerst wilt inschrijven op een aanbesteding, krijgt u met nieuwe termen te maken. De term EMVI komt hierbij zeker langs. EMVI staat voor 'Economisch Meest Voordelige Inschrijving'. Deze term is al wat ouder; in nieuwere aanbestedingen wordt ook vaak gesproken over BPKV (Beste Prijs-KwaliteitVerhouding). In beide gevallen gaat het om een aanbestedingsmethode waarbij niet alleen beoordeeld wordt op de prijs. In de aanbestedingsdocumenten worden criteria genoemd als kwaliteit, veiligheid, projectbeheersing en duurzaamheid. In uw inschrijving moet u verplicht ingaan op deze criteria om mee te dingen.

 

Wat zijn EMVI criteria?

De opdrachtgever moet de EMVI-criteria waarop de inschrijvingen beoordeeld worden, vooraf bepalen en omschrijven. Tijdens het aanbestedingstraject mogen deze criteria niet worden gewijzigd. De criteria moeten duidelijk en transparant zijn, objectief en proportioneel. Een van de EMVI-criteria kan de publieksgerichtheid zijn. Hiermee wordt bedoeld dat er rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de omwonenden, als er sprake is van geluidshinder of het afsluiten van wegen. Duurzaamheid is een criterium dat een steeds grotere rol speelt. Werkzaamheden moeten zo duurzaam mogelijk uitgevoerd worden, zonder het milieu te veel te belasten. Competenties, veiligheidsmaatregelen, esthetische kenmerken, innovatie, risicomanagement kunnen allemaal EMVI-criteria zijn.

 

Acceller begeleidt u bij de criteria voor EMVI

Wilt u begeleiding bij uw inschrijving op een EMVI aanbesteding? Het is nog niet zo eenvoudig om bij elk EMVI-criterium een juiste en volledige reactie te formuleren. Acceller kan u hierbij begeleiden en adviseren. Wij hebben ervaring met de eisen en criteria voor alle branches. Onze EMVI tekstschrijvers zorgen voor heldere antwoorden op de criteria die voor iedereen te begrijpen zijn. Zo heeft Acceller al veel ondernemers geholpen optimaal in te schrijven.

Wilt u meer weten over onze diensten of over EMVI?

 

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbestedingspecialist in uw branche.

Begrippenlijst