Skip to main content

SROI


Wat is SROI (social return on investment)?

SROI-verplichting bij aanbesteden

De overheid streeft ernaar zoveel mogelijk mensen een plaats te geven in het arbeidsproces. Ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt lukt het niet iedereen die wil werken, zelfstandig een baan of werkervaringsplaats te vinden. Een steuntje in de rug is dan nodig. Om zich te verzekeren van medewerking van de commerciële markt, stelt de overheid inschrijvers op aanbestedingen een SROI-verplichting. Ook u krijgt er dus mee te maken als u een overheidsaanbesteding wint.

 

Wat houdt SROI in?

SROI staat voor 'social return on investment'. Daarmee wordt bedoeld dat de inschrijver die de opdracht gegund wordt, zich verplicht om 5% van het aanbestedingsbedrag te investeren, bij voorkeur in (een) arbeidsplaats(en) voor langdurig werkzoekenden, statushouders, jongeren met weinig opleiding en mensen met een arbeidsbeperking. 

 

Invulling SROI

In de aanbestedingsleidraad staat meestal meer informatie over hoe de aanbestedende dienst de SROI-verplichting ingevuld wil zien. Bijvoorbeeld via de bouwblokkenmethode, waarbij de benodigde inzet en duur per doelgroep omgerekend worden naar de vereiste geldelijke investering. Soms hanteert de aanbestedende dienst 'Invulling SROI' als een van de gunningscriteria. Uw schets van de invulling telt dan mee voor de beoordeling van uw inschrijving.

Lukt het niet om arbeidsplaatsen te creëren binnen uw bedrijf, bijvoorbeeld vanwege opleidings- of veiligheidseisen? Dan zijn vaak andere invullingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld: trainingen of workshops organiseren voor de doelgroep, inkoop bij een instelling voor beschut werk, of bedrijfsfestiviteiten organiseren bij een horecagelegenheid met werknemers met een arbeidsbeperking.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst