Skip to main content

SMART inschrijven


SMART inschrijven op aanbestedingen

SMART = te bewijzen

Vage beloften zijn gemakkelijk te maken, ook als het gaat om aanbestedingen. De aanbestedende dienst wil om die reden dat u in uw bid / plan van aanpak / offerte concreet maakt hoe u ervoor zorgt dat hij straks tevreden is. Iedere aanbestedende dienst probeert in de aanbestedingsdocumenten helder te omschrijven wat de opdracht inhoudt, met de eisen, wensen en doelstellingen. U vindt deze uitvraag onder meer als opdrachtomschrijving, (sub)gunningscriteria en programma van eisen terug in de aanbestedingsdocumenten.

 

SMART antwoord op gunningscriteria

Als u inschrijft, gaat u automatisch akkoord met het programma van eisen. Dat geldt niet voor de gunningscriteria prijs en kwaliteit: daaraan geeft u een eigen invulling die u onderscheidt van de andere inschrijvers. Bij de beoordeling van uw inschrijving probeert het beoordelingsteam in te schatten of uw organisatie aan de eisen, wensen en verwachtingen voldoet. En zelfs of u daarnaast meerwaarde biedt: de verwachtingen overtreft. Daarom vraagt een aanbestedende dienst in de aanbestedingsleidraad om een SMART antwoord op de gunningscriteria: Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdgebonden

 

Wat is SMART schrijven?

U moet uw antwoord op de gunningscriteria dus SMART opschrijven. Dat betekent dat u helder schetst wanneer u welke taken uitvoert volgens welke methode in welke volgorde en met welk meetbaar resultaat voor de klant. Dat u daarbij realistisch bent, spreekt eigenlijk vanzelf. Het is uw offerte: als u na het tekenen van de overeenkomst gebluft blijkt te hebben en uw beloften niet waar kunt maken, is dat enorm slecht voor uw naam. Voor de aanbestedende dienst is het een legitieme reden om de overeenkomst met u op te zeggen. Dat geldt overigens ook als u zich niet houdt aan het programma van eisen.

 

SMART schrijven, daarvoor kunt u bij de EMVI-schrijvers van Acceller terecht. Bel ons gerust voor meer informatie!

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst