Skip to main content

Request for proposal


RFP (verzoek om offerte)

Op een Europese openbare aanbesteding kan iedere leverancier inschrijven voor wie de uitsluitingsgronden niet gelden. Voor onderhandse aanbestedingen moet een leverancier uitgenodigd worden. We spreken dan van RFP (verzoek om offerte) (of: request for proposal). De inkopende partij, dat kan een overheidsinstelling zijn of een commerciële onderneming, heeft vooraf precies in kaart gebracht aan welke eisen de dienst of het product en de leverancier moeten voldoen. Daarna benadert zij drie tot vijf geselecteerde leveranciers om offerte uit te brengen (meervoudig onderhands aanbesteden). Bij enkelvoudig onderhands aanbesteden wordt alleen de beoogde leverancier uitgenodigd.

 

Ook bij deze vorm van aanbesteden gaat het meestal niet alleen om de prijs, maar om het totale aanbod (beste prijs-kwaliteitverhouding, BPKV). Maar er zijn grote verschillen. Zo hoeft een onderhandse aanbesteding niet aangekondigd te worden, zijn er geen bindende afspraken over termijnen en is er meer ruimte voor onderhandeling tussen aanbesteder en inschrijver. 

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst