TRIANGLES
transportaanbesteding

Transport


Het inschrijven op aanbestedingen is een tijdrovende en ingewikkelde klus voor menig transportbedrijf

Transportaanbesteding. Het inschrijven op aanbestedingen is een tijdrovende en ingewikkelde klus voor menig transportbedrijf. Maar als je wil groeien ontkom je er niet aan. Ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, zelfstandig bestuursorganen (ZBO) en (semi)overheden kopen nu eenmaal transport in via een Europese aanbesteding. Een aanbestedingsspecialist van Acceller heeft een persoonlijke aanpak en ondersteunt u met een luisterend oor, expertise en praktisch. Wij denken met u mee maar vormen ook een kritisch klankbord.

transportaanbesteding

Trends en ontwikkelingen in de Transportbranche

In de transportbranche spelen veel actuele aanbestedingstrends. Een aantal van deze trends komen voort uit algemene en maatschappelijke ontwikkelingen zoals milieubelasting, arbeidsparticipatie (SROI), de inzet van specifieke doelgroepen, duurzaamheid van uw organisatie en leeftijdsbeleid. Voorbeelden van technologische trends in een aanbesteding transport zijn een wagenpark met emissiecertificaat Euro 6 (D-temp), de inzet van alternatieve brandstoffen die gewonnen zijn uit afval zoals Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Of zelfs emissievrije logistiek (elektra/ waterstof).  Aanbestedende diensten zoals waterschappen en provincies willen graag de totale keten waarvoor zij verantwoordelijk zijn actief verduurzamen. Al deze aspecten wegen wij mee bij de aanpak van een aanbesteding transport.

Wel of niet inschrijven op die interessante aanbesteding transport? (bid/nobid)

De strijd tussen transportbedrijven om een aanbesteding transport te winnen is groot. Het inschrijven op aanbestedingen kost veel tijd en moeite. Niet alleen van onze tekstschrijvers, tendermanagers en adviseurs maar ook van uw organisatie. Daarom is het erg belangrijk om alleen in te schijven op een transportaanbesteding als dit ook een realistische kans van slagen heeft. Focus op kwaliteit, niet op kwantiteit. Daarom start ons aanbestedingsadviesbureau elk traject met een concreet bid/ nobid advies. Schrijf alleen in als uw bedrijf voor deze specifieke aanbestedende dienst en Europese aanbesteding aantoonbaar meerwaarde kunt bieden.

Organisatieadvies om uw marktaandeel te verbeteren

U gaat niet voor één aanbesteding, u wil een stabiel marktaandeel! Daarvoor is het nodig om kritisch te kijken naar de transportmarkt, visie, missie en middelen. De aanbestedingsmarkt staat niet stil en elk jaar worden eisen van aanbestedende diensten steeds strenger. Het gebeurt zelfs dat een hele benadering van een dienstverlening verandert. Voor een duurzaam succesvolle marktbenadering is het belangrijk om technische en maatschappelijke ontwikkelingen te volgen om trends te ontdekken en te benutten. Onze expertise is ontstaan in meer dan 10 jaar ervaring met het inschrijven op aanbestedingen. De gerealiseerde omzetgroei voor onze klanten is significant. Onze consultants en aanbestedingsspecialisten dagen u uit en laten u nadenken over de eigen organisatie, actuele ontwikkelingen en de markt. Onze kennis is uw voordeel.

Ons tendermanagement maakt helder

De beslissing genomen om in te schrijven? Actief tendermanagement geeft een voorsprong en voorkomt stress. Het is een doelmatig hulpmiddel om uw offerte zo goed mogelijk, kwantitatief en tijdig aan te laten sluiten bij de wensen van de aanbestedende dienst.

 De samenstelling van het tenderteam bestaat (meestal) uit: coördinator, dossierspecialist, tekstschrijver, vormgever, aanbestedingsspecialist en tegenlezers. Uw organisatie levert de inhoudelijke kennis, expertise en overige vereisten. Op basis van onze unieke methode coördineren wij het gehele inschrijfproces. Net zolang totdat de kwalitatieve stukken er fantastisch uitzien.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Emvi-tekstschrijvers met bewezen kwaliteiten

Tekstschrijvers van Acceller hebben niet alleen actuele vakkennis, een kritische blik en de wil om te winnen. Zij begrijpen daadwerkelijk uw transportbranche. Meer dan 50% van het aantal Transportaanbestedingen waarin ons team ondersteuning heeft geboden is gewonnen door onze klanten. Omdat onze tekstschrijvers niet werken op uw werkvloer maar wel het gehele aanbestedingswerkveld van binnen en buiten kennen, zijn zij in staat om de juiste vragen aan u en uw mensen te stellen. Zo komt de relevante informatie over het transporteren van mensen, stukgoed of bulk boven tafel, inclusief de verbeterkansen. Met onze unieke methode wordt deze informatie met frisse blik verwoordt tot een helder plan van aanpak of voorstel. Ook duidelijk voor de ambtenaren in de beoordelingscommissie die zelf niet in het betreffende vakgebied werken. Elk plan is uniek in verwoording van uw meerwaarde en is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) opgesteld.


Zo maximaliseren wij uw winkansen

  • Analyse van de selectiecriteria en gunningscriteria;

  • Analyse van de relevante aspecten van uw organisatie;

  • Concreet en realistisch bid/no-bid advies; 

  • Samen uw meerwaarde identificeren en uitlichten;

  • Maatregelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden verwoorden (SMART);

  • Het geheel verwoorden tot een verhalend en actief plan van aanpak;

  • Pre-beoordeling van de plannen door een dossierspecialist;

  • Professionele vormgeving van uw inschrijving;

  • Evaluatie van het inschrijfproces en het resultaat;

Vormgeving en marketing versterken uw boodschap

Met professionele vormgeving maken wij uw goede meerwaardeplan onweerstaanbaar. Vormgeving helpt om complexe materie begrijpelijk en overzichtelijk te maken. Onze grafische vormgevers geven uw plan extra kracht om zo echt het verschil met de plannen van de concurrentie te maken. Bovendien versterkt grafische vormgeving uw boodschap en vergroot het de gunfactor. Wilt u hulp bij het ontwikkelen van de juiste vormgeving? Onze marketingadviseur neemt samen met u de vormgevings- & marketingkeuzes onder de loep. Waar staat uw organisatie of bedrijf voor? Wat wilt u uitstralen naar de doelgroep? Onze marketingadviseur brengt uw offerte of inschrijving in lijn met uw marketing en communicatiestrategie.

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig