Skip to main content

Presentatie of interview


Presentatie of interview na inschrijving

Toelichting interview of presentatie

Een aanbestedende dienst kan goede redenen hebben om de ondernemers die mogelijk een opdracht krijgen, ook in persoon te willen ontmoeten. Verificatie. Kijken of het klikt. Probleemoplossend vermogen testen. In de aanbestedingsprocedure is dan na de indiendatum tijd ingeruimd voor een interview of presentatie. Behalve in de planning moet u de presentatie of het interview ook terugvinden in de aanbestedingsleidraad. De aanbestedende dienst licht toe wat het doel is, wat van u verwacht wordt, hoe lang het duurt, wie u mag meenemen en aan welke onderwerpen u aandacht moet besteden. Als u de informatie niet duidelijk genoeg vindt, stuurt u dan een vraag in voor de Nota van Inlichtingen?

 

 

Wie uitgenodigd?

Omdat de voorbereiding, uitvoering en nabespreking het beoordelingsteam heel veel tijd kost, worden bij een openbare aanbesteding meestal niet alle inschrijvers uitgenodigd, maar een selectie. Dan krijgen de best scorende inschrijvers een uitnodiging voor deze tweede ronde. Bij niet-openbare aanbestedingen presenteren meestal wel alle inschrijvers. De selectie is dan immers al gemaakt.

 

 

Goed voorbereiden

Als u een uitnodiging krijgt, moet u zich goed voorbereiden op de presentatie of het interview, en dit 'moment van de waarheid' vooral niet onderschatten. Er weet natuurlijk niemand meer van uw onderneming dan uzelf. Maar juist bij een presentatie of een interview gaat het om 'passen bij de opdracht'. U moet de inhoud van uw inschrijving goed kennen, maar ook daarbuiten oplossingen kunnen bedenken voor een casus, volgens de beschreven werkwijze en taakverdeling. Vertellen over uw referentieopdrachten en hoe die overeenkomen met de opdracht. Tonen dat u het proces onder controle heeft. Enzovoort. En dat liefst op een ontspannen manier.

 

Als wij u begeleiden bij uw inschrijving, ondersteunt Acceller u actief bij de voorbereiding van een interview of presentatie. Bijvoorbeeld met presentatietechnieken en door lastige vragen met u te oefenen.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst