Skip to main content

Overheidsopdracht


Aanbestede opdracht in kaart brengen

Past de overheidsopdracht?

Een van de eerste delen van de aanbestedingsleidraad (ook wel gunningsleidraad of offerteaanvraag) is een omschrijving van de opdracht. Uit de omschrijving kunt u bijvoorbeeld opmaken wat de overheidsopdracht inhoudt, wat voor u de omzet kan zijn en hoe lang de uitvoering in beslag neemt (of: voor hoeveel jaar u een raamovereenkomst kunt verwerven). Past de opdracht al goed bij uw organisatie, of denkt u uw organisatie te kunnen voorbereiden op de opdracht? Bent u er klaar voor, of ziet u juist een kans om te innoveren en ontwikkelen? Naast een mooie referentie en stabiele omzet brengt een overheidsopdracht ook veel verplichtingen met zich mee.

Aantekeningen maken en vragen opschrijven

Leest u minimaal de aanbestedingsleidraad zorgvuldig (beter nog: alle aanbestedingsdocumenten). Wij adviseren u bij het lezen meteen aantekeningen te maken en vragen te noteren. Over de omschrijving van de overheidsopdracht, de eisen en criteria worden vaak vragen gesteld voor de nota van inlichtingen (NvI). De opdracht is meestal beschreven door een gespecialiseerde inkoopmedewerker (of inkoopteam) van de aanbestedende dienst zelf, samen met producttechnisch specialisten. Dat betekent dat voor het inkoopteam of beoordelingsteam vanzelfsprekend is wat voor u nieuw kan zijn. Voor veel lezers is de opdrachtomschrijving dan ook niet helder genoeg: zij willen meer details of zij proberen de grenzen te verkennen van wat wel of niet vereist of gewenst is. Als het meezit, komen de antwoorden en aanvullingen in de nota van inlichtingen, maar de aanbestedende dienst is niet verplicht een concreet antwoord te geven.

Acceller kan u helpen met de aanbestede overheidsopdracht in kaart brengen en vragen opstellen voor de nota van inlichtingen.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst