Skip to main content

Open house


Inschrijven op een open house aanbesteding

Open house: lijst van aanbieders

Op de aanbestedingsplatforms TenderNed en Negometrix verschijnen regelmatig aankondigingen van gemeenten en regio's voor de inkoop van maatschappelijke diensten die strikt genomen geen aanbestedingen zijn. De gemeente of regio wil een lijst samenstellen met aanbieders om aan haar zorgverplichting te voldoen als dat nodig is. Daarvoor stelt de gemeente of regio een open house inschrijving open. Alle aanbieders die aan de eisen voldoen en akkoord gaan met de vergoeding, kunnen inschrijven. De overheidsorganisatie controleert de inschrijving en voert in veel gevallen (contract)gesprekken met de aanbieders. Als de diensten van de aanbieder aan de verwachtingen lijken te voldoen, komt de aanbieder op de lijst.

 

Raamovereenkomst

Na inschrijven op een open house aanbesteding en acceptatie hebt u als dienstverlener een raamovereenkomst met de gemeente of regio. Daarmee is werk nog niet gegarandeerd. Als bijvoorbeeld een inwoner een Wmo-aanvraag indient bij de gemeente, kijken gemeente en inwoner samen wat precies de behoefte is. Aan de hand van de lijst aanbieders kiezen zij, de inwoner voorop, een aanbieder die aan de behoefte kan voldoen. Pas dan kan er een aanvraag binnenkomen bij u als aanbieder. Het hangt van uw raamovereenkomst af of u op dat moment ook nee kunt zeggen of dat u acceptatieplicht hebt.

 

 

Hoe inschrijven op open house

Het is in het belang van de overheidsorganisatie om voor elke behoefte een oplossing te kunnen bieden. Maar klachten en andere complicaties kosten tijd: die probeert de gemeente of regio te beperken door uitsluitingsgronden, selectiecriteria en een programma van eisen aan de aanbieder voor te leggen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan referenties van opdrachtgevers die aantonen dat u minimaal 80 cliënten goed hebt geholpen, een kwaliteitscertificaat en/of kwaliteitsmedewerker, mbo4- of hbo-niveau van uw medewerkers, inschrijving in BIG- of SKJ-register, HKZ-certificering en een klachtenfunctionaris. De wensen en eisen kunnen behoorlijk verschillen. Soms wordt ook van u verwacht dat u een korte beschrijving geeft van uw dienstverlening of een plan van aanpak indient.

 

Acceller ondersteunt bij open house

Vindt u het lastig om open house aankondigingen bij te houden? Of om te bepalen hoe u uw organisatie moet profileren? Of ontvangt u graag ondersteuning bij het nalopen van de selectiecriteria en andere vereisten? Acceller adviseert en ondersteunt u graag hierbij.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst