Skip to main content

Aanbestedingsleidraad


Lijst aanbestedingsdocumenten doornemen

Als u een aanbesteding vindt waarop u wilt inschrijven, downloadt u de aanbestedingsdocumenten van de publicatiewebsite (bijvoorbeeld TenderNed). Dat kunnen er enkele zijn, maar ook vijftien of meer. Met lezen kunt u het beste beginnen bij het hoofddocument: dat heet bijvoorbeeld aanbestedingsleidraad, gunningsleidraad, selectieleidraad of offerteaanvraag. In dit hoofddocument vindt u meestal een omschrijving van de opdracht, van het bedrag dat ermee gemoeid is, aan welke voorwaarden u moet voldoen, en een planning. Soms is daarnaast het Programma van Eisen (PvE) opgenomen in de leidraad, maar het kan ook een apart document zijn. Het PvE en de lijst met documenten die u moet indienen, zijn belangrijk voor uw beslissing of u gaat inschrijven op de aanbesteding.

Kunt u de lijst aanbestedingsdocumenten moeilijk overzien? Aan de documentnamen kunt u meestal zien wat formulieren en bijlagen zijn – de meeste  laat u nog even voor wat ze zijn. Voorbeelden van bijlagen zijn: UEA, procesbeschrijving, prijzenblad, (concept)raamovereenkomst. Als u de aanbestedingsleidraad aandachtig leest, vindt u daarin verwijzingen naar de bijlagen en formulieren.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst