Skip to main content

Kort geding


Kort geding aanspannen?

Waarom kort geding?

Voor Europese aanbestedingen geldt de Aanbestedingswet 2012. Meent u dat de aanbestedende dienst zich in de aanbestedingsdocumenten, de planning of de gang van zaken niet aan de wet of de proportionaliteitsbeginselen houdt, dan kunt u daar een vraag over stellen voor de nota van inlichtingen. Krijgt u geen gehoor, wordt de fout in de aanbesteding niet hersteld of wilt u niet wachten op de nota van inlichtingen en vindt u het geschil belangrijk genoeg, dan kunt u een kort geding aanspannen.

 

 

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een versnelde gerechtelijke procedure. De hele procedure neemt dan bijvoorbeeld acht weken in beslag. De verkorte procedure is in het aanbestedingsrecht gebruikelijk, omdat de aanbesteding dan meestal niet beëindigd hoeft te worden, maar alleen tijdelijk stilgelegd.Aan het beëindigen en opnieuw opstarten van een aanbesteding zijn hoge kosten en tijdsinvesteringen verbonden, zowel voor de aanbestedende dienst als voor de inschrijvers.

 

Wanneer kort geding?

Vindt u het nodig om een kort geding aan te spannen, wacht daar dan niet te lang mee. In de aanbestedingsleidraad / het inkoopdocument zijn vaak (korte) termijnen opgenomen voor het aanhangig maken van een kort geding. Tussen de voorlopige gunning en de definitieve gunning liggen 20 dagen. Dat noemen we de opschortende termijn of standstill-termijn: in die 20 dagen kunnen inschrijvers in beroep gaan tegen de gunningsbeslissing. Als u vindt dat u de opdracht had moeten krijgen bijvoorbeeld. Een kort geding aanspannen tegen de gunningsbeslissing heeft vaak weinig zin. De rechter doet namelijk geen uitspraken over de inhoud van de uitvraag en uw inschrijving of die van de concurrent, maar controleert alleen of de procedure volgens de wet is verlopen. Of bijvoorbeeld de beoordelingsmethodiek is is gehanteerd die beschreven is in de aanbestedingsleidraad.

 

Het komt voor dat een afgewezen ondernemer kan aantonen dat de winnende concurrent niet voldoet, maar niet vaak. Voorbeelden die wel kans van slagen hebben: je weet dat de winnende concurrent nooit bouwprojecten van de omvang heeft gerealiseerd die in deze aanbesteding als referentie werden gevraagd. Of: de winnende concurrent heeft op prijs gewonnen, maar de opdracht kan beslist niet voor deze prijs uitgevoerd worden.

 

Juridisch advies nodig bij uw aanbesteding? Acceller helpt u overwegen.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst