Skip to main content

Geschiktheidseisen


Geschiktheidseisen aanbesteding analyseren

Wet- en regelgeving

De meeste aanbestedingstrajecten worden gestart door (semi)overheidsinstellingen. Dat brengt voor alle partijen, aanbesteder en inschrijvers, verplichtingen met zich mee. Iedere burger is vanzelfsprekend gebonden aan de actuele wet- en regelgeving, maar die burger hoeft niet dagelijks aan te tonen dat hij naar de wet leeft. Voor overheidsinstellingen geldt dat wel. Daarom doet de overheid alleen zaken met partijen die kunnen aantonen dat zij aan veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften, kwaliteitseisen voldoen die in de wetten en regels zijn vastgelegd. Dus vraagt een aanbestedende dienst om bewijsstukken dat u geschikt bent om de opdracht uit te voeren.

 

Geschiktheid aantonen

Lees zorgvuldig aan welke geschiktheidseisen u moet voldoen en breng in kaart hoe u dat kunt aantonen. Welke bewijzen dient u in om uw geschiktheid aan te tonen? Hebt u al een GVA, een Gedragsverklaring Aanbesteden? Die vraagt u aan bij Justis: dat kan even duren. Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel? Hebt u de juiste referenties, erkenningen en certificaten (NEN of ISO!) in huis? Kunt u de vereiste capaciteit leveren? Hebben uw mensen de juiste diploma's? En een individueel ontwikkelplan? Werkt u al aan het verminderen van de impact op het milieu van uw bedrijf (SDG, sustainable development goals)? Aan SROI (social return on investment)?

 

Proportionaliteit

Duizelt het u? Acceller adviseert u graag. Ook controleren wij voor u of de geschiktheidseisen proportioneel zijn voor de opdracht en voldoen aan de richtlijnen van de Gids Proportionaliteit. Via een vraag die u indient voor de NvI kunt u soms een gestelde eis verzachten of laten vervallen.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst