Skip to main content

Bid or no bid


Beslissen of u wilt inschrijven en een actieplan maken

Niet wachten op nota van inlichtingen

U hebt de opdrachtomschrijving, (het bestek,) de geschiktheidseisen en de andere voorwaarden in de aanbestedingsleidraad goed geanalyseerd. De opdracht lijkt goed te passen bij uw organisatie. Maar de documenten zijn nog niet compleet: de vragen die geïnteresseerde ondernemers stellen en de antwoorden daarop kunnen de opdracht en wat u moet doen om in te schrijven nog veranderen. Soms spelen antwoorden in de NvI zelfs een kritieke rol in uw beslissing wel of niet in te schrijven. Maar toch is het verstandig om niet te wachten op de publicatie van de antwoorden in de NvI. U kunt beter op basis van een voorlopig bid/no bidadvies beginnen met het voorbereiden van de inschrijving. Anders is het te kort dag!

Informatie compleet

Met de publicatie van de NvI('s) is uw informatie over de aanbestede opdracht compleet. Alle eventuele inschrijvers beschikken over dezelfde informatie. Bij de aanbestedende dienst is een contactpersoon aangewezen, maar die kunt u niet benaderen met inhoudelijke vragen. Mocht u de huidige leverancier zijn, dan is het verboden over de aanbesteding contact op te nemen met uw contactpersonen binnen de organisatie. U moet het ermee doen.

 

Bid or no bid

U kunt dus nu beslissen of u de investeringen die inschrijven met zich meebrengt, wilt dragen, met de kans op een mooie en lucratieve opdracht. Bij de beslissing spelen de volgende vragen (opnieuw) een rol: 1. Kan ik leveren wat gevraagd wordt? 2. Maak ik kans om te winnen? 3. Is de opdracht winstgevend (genoeg)?

Actieplan

Behalve bid or no bid denkt u nu ook goed na over het hoe. Advies en ondersteuning inroepen kost natuurlijk meer tijd en geld, maar daarmee vergroot u wel uw kansen op gunning. Wie hebt u nodig om goed in te schrijven, en wanneer? Een aanbestedingsadviseur? Een calculator, inhoudelijk specialisten, tekstschrijver, vormgever? Acceller kan u helpen om uw winstrategie te bepalen en een actieplan te maken.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst