Skip to main content

Aanbestedingsplanning


Beeld krijgen van de planning van het aanbestedingstraject

U hebt meestal minder tijd om in te schrijven dan u zou wensen. Daarom is het goed om direct een beeld te krijgen van de aanbestedingsplanning. In de aanbestedingsleidraad staat een planning van de mijlpalen voor het aanbestedingsproces: de datum voor de schouw (kijken op de locatie), voor het indienen van vragen voor de nota van inlichtingen (NvI), voor het verschijnen van de NvI, soms nog een NvI-ronde, een selectiedatum voor leveranciers die 'door zijn naar de volgende ronde', een BAFO-datum (Best And Final Offer: u kunt uw inschrijving nog aanpassen), presentatiedatum, uiterste indiendatum, gunningsdatum … Niet ieder proces maakt dezelfde stappen door, maar alle genoemde data zijn belangrijk voor u, want u kunt er niet omheen.

De uiterste datum en tijd waarop u uw inschrijving mag indienen (of soms presenteren) is bij uw eerste leesronde het belangrijkst. Daaraan kunt u inschatten of u de voorbereiding voor indienen op tijd rond krijgt. De uiterste indiendatum kunt u overigens soms ook nog beïnvloeden via de NvI; als veel beoogde inschrijvers laten weten dat de tijd te beperkt is, schuift de datum een beetje op.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst