Skip to main content

EMVI-aanbesteding


Wat is EMVI-aanbesteding?

EMVI-aanbesteding is een term die gebruikt wordt voor aanbestedingen waarbij meer gunningscriteria een rol spelen dan alleen de prijs, met name: kwaliteit. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving. De term staat in de Aanbestedingswet 2012 met de volgende uitleg: 'op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding en de door de aanbestedende dienst gestelde nadere criteria'. Dat betekent dat de aanbestedende dienst in zijn aanbestedingsdocumenten zelf kan omschrijven wat belangrijk is voor de inkoop, en dat alle inschrijvers er verstandig aan doen daarop in te gaan in hun aanbod. De regelgeving omtrent aanbestedingen is behoorlijk strikt. Alle inschrijvers worden op dezelfde manier beoordeeld op hoe zij tegemoetkomen aan alle  gunningscriteria in de aanbestedingsdocumenten (gelijk speelveld). Dat maakt de procedure eerlijker. Iedere ondernemer die inschrijft, krijgt evenveel kans. 
 

Criteria van EMVI-aanbestedingen

Tegenwoordig is eigenlijk elke aanbesteding een EMVI-aanbesteding. Ook gunnen op basis van de laagste prijs is EMVI. Sinds 2016 bevat de aanbestedingswet verschillende methoden voor het vaststellen van de economisch meest voordelige inschrijvingen. De meest voorkomende methode is beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Dit is wat de meeste mensen bedoelen als ze het hebben over EMVI-aanbesteding. Bij deze methode worden naast de inschrijfprijs de antwoorden op alle gunningscriteria gewogen en in punten of in euro's gewaardeerd. Inschrijvers worden dus beoordeeld op de aangeboden waarde uitgedrukt in de totaalscore of de totaalwaarde in euro’s. Meest voorkomende gunningsmodel is 40%-60% weging van prijs-kwaliteit, daarmee weegt de behaalde totaalscore voor de kwaliteitscriteria 60% van de 100%. U kunt nog zo´n mooie prijs maken, op basis van de EMVI-criteria kan alsnog blijken dat uw prijs niet toereikend is om te winnen. Voorbeelden van EMVI-criteria zijn:

  • Duurzaamheid
  • MVO
  • Kwaliteitsborging
  • Service
  • Risicomanagement

 

Hoe zorgt u dat u succesvol inschrijft op een EMVI-aanbesteding?

Wilt u zich inschrijven voor een aanbesteding op basis van EMVI? Dan is het belangrijk om de maximale score voor de EMVI-criteria te behalen. U biedt dan in uw plan van aanpak de oplossing die voor de aanbestedende dienst de meeste waarde heeft. Dus niet de oplossing die in uw ogen het beste is. Dat is de grootste uitdaging, zeker als u de huidige leverancier bent.

Een externe aanbestedingsadviseur ziet het juist heel scherp en helpt u de waardevolle aspecten in uw plan naar voren te halen. Bij Acceller bent u daarvoor aan het juiste adres.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbestedingspecialist in uw branche.

Begrippenlijst