Skip to main content
TRIANGLES
Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen


Een aanbesteding groenonderhoud of groenvoorziening winnen en behouden

Acceller adviseert en faciliteert succesvol tendermanagement voor aanbestedingen met groenonderhoud en groenvoorzieningen als onderwerp. Aanbestedingen zijn een belangrijk onderdeel van uw verkoopproces. Soms tijdrovend en ingewikkeld. Maar als u opdrachten wil behouden of zelfs groeien in de groenbranche ontkomt u er niet aan.


De tendermanagers van Acceller geven u als hoveniers- of groenbedrijf op strategisch, tactisch en operationeel niveau een voorsprong op de concurrentie. Bovendien voorkomt ons professionele tendermanagement gedoe bij een aanbesteding. Het resultaat van onze dienstverlening is grip op het inschrijfproces en een uitstekende basis om te verbeteren.

Gaat u meedoen aan een groene aanbesteding

Een groene aanbesteding is een aanbesteding vanuit de groensector. Hieronder vallen onder andere diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij. Een gedeelte van de instellingen die een groene aanbesteding plaatsen zijn overheidsinstellingen. Deze instellingen hebben de verplichting om hun inkoopproces via een openbare aanbesteding te laten lopen als de opdracht boven de drempelwaarde komt. Ook commerciële bedrijven kunnen het beplanten en onderhouden van groengebieden en terreinen aanbesteden via een Europese of onderhandse procedure. U kunt zich op allerlei gebieden inschrijven voor een groene aanbesteding.

 

Op welke gebieden kunt u inschrijven op groene aanbestedingen?

Groene aanbestedingen kunnen geplaatst worden door verschillende soorten overheidsinstellingen. Zo kan Staatsbosbeheer een aanbesteding plaatsen voor allerlei soorten bosbouwmachines. Dit kan gaan om grasmaaiers, bladblazers, kettingzagen of heggenscharen. Ook aanbesteding van speelvoorzieningen voor kinderen of de aanplant van interieur- of exterieurbeplanting vallen onder groene aanbestedingen. Aanbestedingen goenvoorzieningen gaan over het geheel van de aanplant in een gebied dan wel het aanbrengen of voorzien van groen. Bij zo'n gebied kan het gaan om tuinen, parken, bossen, natuurterreinen, attractieparken of het buitengebied. Vaak betreft het openbaar groen.

Vooral bij groene aanbestedingen is het belangrijk dat u de milieucriteria en sociale aspecten goed weet te omschrijven. Wat voor meerwaarde biedt u op dit gebied? Dit alles moet volgens de EMVI voorwaarden vastgelegd worden in uw plan van aanpak. Als dit lastig voor u is, maakt u dan gebruik van de expertise van een aanbestedingsspecialist.

 

Acceller staat u graag bij met uw aanbestedingen groen

Wenst u bij uw aanbestedingen groen hulp van een aanbestedingsspecialist? Dan bent u bij Acceller aan het juiste adres. Wij hebben ervaring in het bijstaan van bedrijven bij hun aanbestedingstrajecten en in alle soorten branches. Met onze expertise gaat het u lukken om zelf een goed meerwaardeplan te schrijven of onze schrijvers voeren dit voor u uit. Met een professionele inschrijving voor uw aanbestedingen groen, maakt uw meerwaardeplan kans van slagen en dit is ook onze doelstelling. Wij gaan enkel voor de hoogst mogelijke score.

Groenvoorzieningen

De groenbranche wordt steeds duurzamer

Voor structureel succes is het belangrijk om kritisch naar de branche voor boomspecialisten, hoveniers en onderhouders van de buitenruimte te kijken. Wat vinden aanbestedende diensten zoals ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen belangrijk? De nadruk zal liggen op de kwaliteit van het groenonderhoud en terreinbeheer. Echter, het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de buitenterreinen, om zo voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering, is hierbij een belangrijk uitgangspunt waarbij een proactief adviserende rol van opdrachtnemer verwacht wordt.

Voordat de aanbestedingsspecialisten van Acceller het inschrijftraject starten kijken we samen met u of uw bedrijf voor de beoogde opdrachtgever aantoonbaar meerwaarde kunt bieden. We leggen alle kansen en risico's vast en geven u helder beeld van de opdracht en de opgave waar u voor staat. Zo verzekert u zich van de maximale winkans in elke inschrijving.

Trends en ontwikkelingen

Minder stenen en meer groen in de stad en landelijk gebeid is een trend die we al een aantal jaar zien. Groene steden zijn letterlijk ‘cool’. Wat met de gevolgen van hitte en heftige regenbuien deze zomer is de aandacht ervoor alleen maar toegenomen. De voordelen van meer groen zijn legio: verminderen van hittestress, meer biodiversiteit, sneller afvoeren van water en een betere luchtkwaliteit. Met deze thema’s in EMVI/meerwaarde plannen hebben de aanbestedingspecialisten van Acceller veel ervaring:

 

  • Een groene stad is een coole stad
  • Van kostenpost naar verdienmodel
  • Realisatie van de Klimaatwet door zoveel mogelijk cirkels te sluiten
  • Voorkomen verstoring en beschadiging Flora en Fauna
  • Inwoners betrekken en faciliteren
  • Veilig werken en een leven lang leren om lange dienstverbanden mogelijk te maken
  • Volledig digitale groenbeheer keten

Scoringskans structureel verbeteren

De strijd tussen bedrijven om een opdracht voor groenonderhoud, onkruidbeheersing, snoeiwerkzaamheden, maaien, tuinbouwdiensten, het onderhoud van openbaar groen te winnen is groot. Daarom is het belangrijk om geen kansen te missen. Wekelijks worden er nieuwe (Europese) aanbestedingen in uw branche gepubliceerd op TenderNed, Negometrix en andere platformen. Onze TenderSupport specialist kijkt graag met u mee.


U gaat niet voor één aanbesteding maar voor een stabiel marktaandeel. Dit realiseert u alleen door structureel aanbestedingen en request for proposals te winnen. In de groenonderhoudsbranche is alleen zorgvuldig tendermanagement is niet goed genoeg. Een uitstekend scoringspercentage vraagt om een doordachte aanpak die uw commerciële doelstelling vertaalt naar een groeiend marktaandeel. Acceller biedt u capaciteit, analyses en tools om uw scoringspercentage structureel te verbeteren.

Aanbesteding interieurbeplanting

Iedereen werkt prettiger in een fijne werkomgeving, interieurbeplanting kan hieraan bijdragen. Planten zijn natuurlijke sfeermakers die ook daadwerkelijk bijdragen aan een gezond en aangenaam binnenklimaat. Zij zetten CO2 om in zuurstof en verhogen de luchtvochtigheid. Doet u mee als inschrijver aan een aanbesteding waarin het leveren en onderhouden van interieurbeplanting is opgenomen? Onze aanbestedingsspecialisten kunnen u ondersteunen bij het opstellen van uw SMART geformuleerde meerwaarde- en Emvi-plan.

Aanbesteding speelvoorzieningen

Bij het inkopen van speelvoorzieningen maken gemeenten en provincies gebruik van onderhandse minicompetities en van Europese aanbestedingen. Bewonersparticipatie en de onvergelijkbaarheid van de verschillende artikelen kunnen uw inschrijving op de aanbesteding complexer maken. Mag de uiteindelijke winnaar de voorzieningen leveren en installeren of maakt het meerjarig onderhoud ook onderdeel uit van de te vergeven opdracht? Dit een belangrijk verschil waarmee u uw voordeel kunt doen bij het opstellen van uw meerwaarde plan of Emvi-plan.

Aanbesteding groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen is het aanplanten, aanbrengen of voorzien van groen in een gebied. Bij zo'n gebied kan het gaan om tuinen, parken, bossen, natuurterreinen, bedrijftereinen, attractieparken of het buitengebied. Vaak betreft het openbaar groen.


Openbaar groen is een ruim begrip. Gemeentelijk groen bijvoorbeeld heeft een grote waarde voor de bewoners van steden, zowel in de wijken als in parken. Door veranderende leefgewoonten, drukte en klimaatverandering is goed groenonderhoud erg belangrijk. Met uw diensten draagt u bij aan biodiversiteit, ecologie en recreatie. Uw manier van groenbeheer is het antwoord op wateroverlast en hittestress. 


Bij het opstellen van uw Emvi- of meerwaarde plannen denken aanbestedingsspecialisten van Acceller ook hoe dat in uw bedrijf is verankerd en geborgd. Denk aan trainingen, e-learning, onderhoudsmethoden en service. Wij helpen u bij het vinden, vastleggen en verwoorden van uw specifieke en meetbare meerwaarde.

Vormgeving en marketing versterken uw boodschap

Met professionele vormgeving maken wij uw goede meerwaardeplan onweerstaanbaar. Vormgeving helpt om complexe materie begrijpelijk en overzichtelijk te maken. Onze grafische vormgevers geven uw plan extra kracht om zo echt het verschil met de plannen van de concurrentie te maken. Bovendien versterkt grafische vormgeving uw boodschap en vergroot het de gunfactor.

Wilt u hulp bij het ontwikkelen van de juiste vormgeving? Onze marketingadviseur neemt samen met u de vormgevings- & marketingkeuzes onder de loep. Waar staat uw organisatie of bedrijf voor? Wat wilt u uitstralen naar de doelgroep? Onze marketingadviseur brengt uw offerte of inschrijving in lijn met uw marketing en communicatiestrategie.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Bewezen succesvol bij het inschrijven op een aanbesteding groenvoorzieningen

Tendermanagers en emvi-tekstschrijvers van Acceller hebben niet alleen actuele vakkennis, een kritische blik en de wil om te winnen. Zij begrijpen daadwerkelijk uw branche. Acceller biedt grip op aanbestedingen en een voorsprong op de concurrentie.