TRIANGLES
Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen


Hulp bij een aanbesteding groenvoor­zieningen

Aanbestedingen groenvoorzieningen vallen binnen de categorie landbouw-, veeteelt, kwekerij-, visserij-, bosbouw-, en aanverwante producten. Binnen ons adviesbureau vallen ook het leveren van bosbouwmachines en het leveren en onderhouden van interieurbeplanting en speelvoorzieningen binnen deze categorie. Onze aanbestedingsspecialisten kunnen u als inschrijver ondersteunen met het aanbestedingsproces (tendermanagement) en bij het vinden en verwoorden van uw meerwaarde dat u kunt gebruiken in de op te stellen plannen.

Gaat u meedoen aan een groene aanbesteding

Een groene aanbesteding is een aanbesteding vanuit de groensector. Hieronder vallen onder andere de landbouw, veeteelt, kwekerijen, bosbouw en de visserij. Een gedeelte van de instellingen die een groene aanbesteding plaatsen zijn overheidsinstellingen. Deze instellingen hebben de verplichting om hun inkoopproces via een openbare aanbesteding te laten lopen. Ook commerciële bedrijven die in deze branches werkzaam zijn, kunnen aanbesteden, maar is dit niet in alle gevallen een verplichting. De verplichting geldt wel als de waarde van de opdracht Europese grenswaardes overschrijdt. Dan is een Europese aanbesteding verplicht. U kunt zich op allerlei gebieden inschrijven voor een groene aanbesteding.

 

Op welke gebieden kunt u inschrijven op groene aanbestedingen?

Groene aanbestedingen kunnen geplaatst worden door verschillende soorten overheidsinstellingen. Zo kan Staatsbosbeheer een aanbesteding plaatsen voor allerlei soorten bosbouwmachines. Dit kan gaan om grasmaaiers, bladblazers, kettingzagen of heggenscharen. Ook aanbesteding van speelvoorzieningen voor kinderen of de aanplant van interieur- of exterieurbeplanting vallen onder groene aanbestedingen. Vooral bij groene aanbestedingen is het belangrijk dat u de milieucriteria en sociale aspecten goed weet te omschrijven. Wat voor meerwaarde biedt u op dit gebied? Dit alles moet volgens de EMVI voorwaarden vastgelegd worden in uw plan van aanpak. Als dit lastig voor u is, maakt u dan gebruik van de expertise van een aanbestedingsspecialist.

 

Acceller staat u graag bij met uw aanbestedingen groen

Wenst u bij uw aanbestedingen groen hulp van een aanbestedingsspecialist? Dan bent u bij Acceller aan het juiste adres. Wij hebben ervaring in het bijstaan van bedrijven bij hun aanbestedingstrajecten en in alle soorten branches. Met onze expertise gaat het u lukken om zelf een goed meerwaardeplan te schrijven of onze schrijvers voeren dit voor u uit. Met een professionele inschrijving voor uw aanbestedingen groen, maakt uw meerwaardeplan kans van slagen en dit is ook onze doelstelling. Wij gaan enkel voor de hoogst mogelijke score.

Groenvoorzieningen

Hulp bij een aanbesteding groenvoorzieningen

Meerwaarde, milieucriteria en sociale aspecten wegen steeds zwaarder mee in aanbestedingen. De doelstelling van aanbestedende diensten is om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde in te kopen. Elke aanbestedende dienst zoals een ministerie, waterschap, provincie of gemeente kiest hierin een eigen weg. Daarom is succesvol inschrijven op een openbare of onderhandse aanbesteding altijd maatwerk voor u maar ook voor de aanbestede dienst.

Meerwaarde, milieucriteria en sociale aspecten

Is de opdrachtwaarde -gemeten over de looptijd van de overeenkomst- groter dan €250.000? Dan is social return altijd verplicht voor de aanbestedende dienst. Veel gemeenten hebben een eigen beleid aangaande social return. Een succesvolle inschrijving op een aanbesteding sluit zo goed mogelijk aan bij dit gemeentelijke beleid. Denkt u eraan dat u het Rijksbeleid internationale sociale voorwaarden goed toepast bij uw inschrijving?

Naast uw meerwaarde en social return heeft milieubesparend werken ook een prominente plaats in de meeste aanbestedingen. Denk hierbij aan een duurzame voorbereiding, het milieubewust organiseren en uitvoeren van groenwerkzaamheden. Hoe beter u de positieve effecten van uw milieubeleid objectief en meetbaar kunt onderbouwen, hoe hoger uw score. De CO2-prestatieladder en ISO14001:2015 gecertificeerde werkprocessen zijn hierbij onmisbare en nuttige hulpmiddelen.

Aanbesteding interieurbeplanting

Iedereen werkt prettiger in een fijne werkomgeving, interieurbeplanting kan hieraan bijdragen. Planten zijn natuurlijke sfeermakers die ook daadwerkelijk bijdragen aan een gezond en aangenaam binnenklimaat. Zij zetten CO2 om in zuurstof en verhogen de luchtvochtigheid. Doet u mee als inschrijver aan een aanbesteding waarin het leveren en onderhouden van interieurbeplanting is opgenomen? Onze aanbestedingsspecialisten kunnen u ondersteunen bij het opstellen van uw SMART geformuleerde meerwaarde- en Emvi-plan.

Aanbesteding speelvoorzieningen

Bij het inkopen van speelvoorzieningen maken gemeenten en provincies gebruik van onderhandse minicompetities en van Europese aanbestedingen. Bewonersparticipatie en de onvergelijkbaarheid van de verschillende artikelen kunnen uw inschrijving op de aanbesteding complexer maken. Mag de uiteindelijke winnaar de voorzieningen leveren en installeren of maakt het meerjarig onderhoud ook onderdeel uit van de te vergeven opdracht? Dit een belangrijk verschil waarmee u uw voordeel kunt doen bij het opstellen van uw meerwaarde plan of Emvi-plan.

Aanbesteding bosbouwmachines

Gemeentelijk groen heeft een grote waarde voor de bewoners van steden, zowel in de wijken als in parken. Door veranderende leefgewoonten, drukte en klimaatverandering is goed groenonderhoud erg belangrijk. In veel gemeenten wordt het groenonderhoud uitgevoerd door een gemeentelijke dienst of de sociale werkvoorziening. Het leveren aan deze organisatie van bosmaaiers, heggenscharen, bladblazers, grasmaaiers, kettingzagen en accumachine ’s gaat regelmatig via een onderhandse of openbare aanbesteding. Bij het opstellen van uw Emvi- of meerwaarde plan is het belangrijk om niet alleen te denken aan de levering van de artikelen maar ook aan trainingen, e-learning, onderhoud en service. Kortom hou rekening met alles wat een dergelijke organisatie nodig heeft om uw artikelen succesvol en langdurig in de praktijk toe te kunnen passen. Aanbestedingsspecialisten van adviesbureau Acceller kunnen u ondersteunen bij het vinden, vastleggen en verwoorden van uw specifieke en meetbare meerwaarde.

Vormgeving en marketing versterken uw boodschap

Met professionele vormgeving maken wij uw goede meerwaardeplan onweerstaanbaar. Vormgeving helpt om complexe materie begrijpelijk en overzichtelijk te maken. Onze grafische vormgevers geven uw plan extra kracht om zo echt het verschil met de plannen van de concurrentie te maken. Bovendien versterkt grafische vormgeving uw boodschap en vergroot het de gunfactor. Wilt u hulp bij het ontwikkelen van de juiste vormgeving? Onze marketingadviseur neemt samen met u de vormgevings- & marketingkeuzes onder de loep. Waar staat uw organisatie of bedrijf voor? Wat wilt u uitstralen naar de doelgroep? Onze marketingadviseur brengt uw offerte of inschrijving in lijn met uw marketing en communicatiestrategie.
Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Zo maximaliseren wij uw winkansen

  • Analyse van de selectiecriteria en gunningscriteria;

  • Analyse van de relevante aspecten van uw organisatie;

  • Concreet en realistisch bid/no-bid advies; Samen uw meerwaarde identificeren en uitlichten;

  • Maatregelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden verwoorden (SMART);

  • Het geheel verwoorden tot een verhalend en actief plan van aanpak;

  • Pre-beoordeling van de plannen door een dossierspecialist;

  • Professionele vormgeving van uw inschrijving;

  • Evaluatie van het inschrijfproces en het resultaat;

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig