Skip to main content
TRIANGLES2
schoonmaakaanbesteding

Doelgroepenvervoer/ Wmo


Aanbestedingen leerlingen- en doelgroepenvervoer winnen

Acceller adviseert en faciliteert succesvol tendermanagement voor vervoerders. Europese aanbestedingen zijn een zeer belangrijk onderdeel van uw verkoopproces. Meestal tijdrovend en ingewikkeld maar voor het behoud van opdrachten ontkomt u er nu eenmaal niet aan.


De tendermanagers van Acceller geven u als vervoersorganisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau een voorsprong op de concurrentie. Bovendien voorkomt ons professionele tendermanagement gedoe. Het resultaat van onze dienstverlening is grip op het inschrijfproces en een uitstekende basis om te verbeteren.

Veiligheid en klantbeleving staan centraal bij doelgroepenvervoer

Een aanzienlijke groep mensen in Nederland is door een fysieke of mentale beperking minder goed in staat om zich zelfstandig buitenshuis te reizen in situaties waarin, en over afstanden waarover, de meeste andere mensen dat wel kunnen. Een deel van deze groep, 600.000 tot 700.000 mensen, gebruikt daarom minimaal eens per jaar speciale vervoersdiensten. Deze vervoersdiensten noemen we het doelgroepenvervoer. Voor deze kwetsbare groep reizigers is veiligheid en klantbeleving erg belangrijk.

Gemeenten en provincies, zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en maatschappelijke organisaties kopen nu eenmaal het doelgroepenvervoer (wmo vervoer en taxivervoer) in via een onderhandse of openbare aanbesteding. Wekelijks worden er nieuwe (Europese) aanbestedingen in uw branche gepubliceerd op TenderNed, Negometrix en andere platformen. Blijft u alert op interessante opdrachten? Onze TenderSupport specialist kijkt met u mee.


De strijd tussen taxibedrijven en vervoersorganisaties om een aanbesteding in deze branche te winnen is groot. Voordat u het inschrijftraject start, is het zaak uw kansen en risico's goed in beeld te hebben. Wij kunnen u erbij helpen door uw winstrategie helder te krijgen.

Trends en ontwikkelingen

Zonder enige twijfel is de Klimaatwet de belangrijkste trend bij het doelgroepen vervoer. Volgens de klimaatwet moeten bedrijven en overheden in het jaar 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in het jaar 1990. Aanbestedende diensten zoals gemeenten en provincies willen deze doelstelling bereiken door bij een transportaanbesteding deze verantwoordelijkheid door te zetten naar u als inschrijver. U en wij weten beide dat dit geen eenvoudige opgave is. Daarnaast is vinden, boeien en binden van gemotiveerde mensen een belangrijke uitdaging. Met deze thema’s in de EMVI/meerwaarde plannen hebben de aanbestedingspecialisten van Acceller veel ervaring:

 

  • Reduceren van het aantal vervoerskilometers door slimme planningen en procesverbetering
  • Bredere inzet van emissievrije voertuigen (elektrisch & waterstof)
  • Preventie van CO2-emissie door de inzet van alternatieve brandstoffen waaronder HVO
  • Voorschriften inzet voertuigen die voldoen aan Euro 6 stage 5 en zelfs Euro 7
  • Emissierechten en Co2-emissiecertificaten
  • Een leven lang leren om langdurige dienstverbanden mogelijk te maken
  • Volledig digitale keten

Scoringskans en marktaandeel structureel verbeteren en borgen

U gaat niet voor één aanbesteding maar voor een stabiel marktaandeel. Dit realiseert u alleen door structureel vervoersaanbestedingen te winnen. Bij Acceller zijn dit alle modaliteiten van de wmo-vervoersvoorziening. Dus vraagafhankelijk-, collectief- of taxivervoer voor een specifieke doelgroep.

Alleen uitstekend tendermanagement is niet goed genoeg voor een structureel goed scoringspercentage. Dit vraagt om een doordachte aanpak die uw commerciële doelstelling vertaalt naar een groeiend marktaandeel. Onze aanbestedingsspecialisten beschikken over de juiste ervaring in de vervoersbranche, werkwijze, analyses en tools om uw scoringspercentage structureel te verbeteren.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Bewezen succesvol bij het inschrijven op een aanbesteding WMO/taxivervoer

Tendermanagers en emvi-tekstschrijvers van Acceller hebben niet alleen actuele vakkennis, een kritische blik en de wil om te winnen. Zij begrijpen daadwerkelijk uw vervoersbranche. Acceller biedt grip op aanbestedingen en een voorsprong op de concurrentie. 

Moeite met het voorbereiden van de aanbesteding voor doelgroepenvervoer?

Wilt u als taxibedrijf of vervoerder een flinke groei realiseren? Dan komt u niet onder het doelgroepenvervoer uit. Doelgroepenvervoer is het vervoer van bijzondere doelgroepen. Onder het doelgroepenvervoer vallen groepen die zich niet kunnen verplaatsen via het reguliere openbaar vervoer of met eigen vervoer. Het gaat dus om mensen met een mobiliteitsbeperking. Dit gaat onder andere om leerlingen uit het bijzonder onderwijs, senioren met een mobiliteitsbeperking, mensen met een verstandelijke beperking en/of met een lichamelijke beperking. Sinds 2015 is het doelgroepenvervoer gedecentraliseerd en zijn de gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Wilt u als vervoerder meedoen aan doelgroepenvervoer? Dan moet u meedoen met de aanbesteding voor het doelgroepenvervoer.

 

Waar rekening mee houden bij aanbestedingen voor het doelgroepenvervoer?

Aanbestedingen voor het doelgroepenvervoer zijn erg complex en niet gemakkelijk voor u als vervoerder om voor te bereiden. Helemaal niet als u maar een kleine of beginnende vervoerder bent. Het vergt een behoorlijke expertise om mee te kunnen doen aan aanbestedingen voor het doelgroepenvervoer en dit kost veel tijd. Tevens moet u er rekening mee houden, dat een vervoerder die een aanbesteding voor doelgroepenvervoer wint, ook behoorlijk moet investeren. Niet alleen in het wagenpark en personeel. Standaard vragen de gemeenten plannen aan te leveren om een duurzaam vervoer te bevorderen. Ook betreffende de automatisering wordt er veel van u gevraagd, zoals een volledig digitale rittenadministratie en volgsysteem. Voor aanbestedingen voor het doelgroepenvervoer kunt u daarom wel de expertise van Acceller gebruiken.

 

Schakel voor doelgroepenvervoer aanbestedingen Acceller in

Als het om doelgroepenvervoer aanbestedingen gaat, dan is de concurrentie in deze branche erg groot. Het veelvuldig winnen van aanbestedingen, bezorgt u als vervoersondernemer ook een behoorlijk omzetgroei en dit wilt u structureel vasthouden. Schakel daarom de vakkundige tendermanagers van Acceller in. Wij hebben ruime ervaring met doelgroepenvervoer aanbestedingen en zetten alles op alles om een aanbesteding voor u te winnen. Wilt u meedoen aan doelgroepenvervoer aanbestedingen? Het hele traject begint door contact met ons op te nemen. Doe dit telefonisch of stuur het online contactformulier in.