TRIANGLES2
schoonmaakaanbesteding

Doelgroepenvervoer/ WMO


Aanbestedingen leerlingen- en doelgroepenvervoer winnen

Acceller adviseert en faciliteert succesvol tendermanagement voor vervoerders. Europese aanbestedingen zijn een zeer belangrijk onderdeel van uw verkoopproces. Meestal tijdrovend en ingewikkeld maar voor het behoud van opdrachten ontkomt u er nu eenmaal niet aan.


De tendermanagers van Acceller geven u als vervoersorganisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau een voorsprong op de concurrentie. Bovendien voorkomt ons professionele tendermanagement gedoe. Het resultaat van onze dienstverlening is grip op het inschrijfproces en een uitstekende basis om te verbeteren.

Hoe doet u mee voor een aanbesteding taxi?

Bent u werkzaam in de taxibranche? De strijd tussen taxibedrijven en vervoersorganisaties om een aanbesteding taxi te winnen is groot. De meeste taxibedrijven willen groeien en dit is meer dan voldoende mogelijk als u meedoet aan een aanbesteding voor de taxi. Veel gemeentes plaatsen een aanbesteding voor de taxi in het kader van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Denk hierbij aan het vervoer van ouderen, ziekenvervoer, schoolvervoer en het vervoer van andere kwetsbare doelgroepen. Wanneer een aanbesteding taxi aan u gegund wordt, dan mag u meestal rekenen op een meerjarig contract en een flinke groei van uw bedrijf.

Laat u begeleiden bij aanbestedingen voor de taxi

Aanbestedingen voor de taxi kunnen om grote meerjarige projecten gaan, waarmee bij een gunning, uw kleine taxionderneming vanuit het niets een groot bedrijf wordt. Hier moet u op voorbereid zijn, want naast een behoorlijke omzetgroei, zal er ook flink geïnvesteerd moeten worden in het wagenpark en personeel. Op welke wijze laat u in uw plan van aanpak zien dat u schaalvergroting aan kunt en de hoge kwaliteit levert die de gemeente van uw verwacht? Geen gemakkelijke vraag om te beantwoorden, als u weinig tot geen ervaring heeft met aanbestedingen. Daarnaast zijn er meerdere concurrenten die ook een overtuigend plan van aanpak hebben. U heeft daarom alle belang bij de begeleiding door de experts van Acceller. U staat er dan niet alleen voor en wordt zo een geduchte concurrent met een grote kans op gunning.

Laat uw taxi aanbesteding over aan Acceller

Hoewel een taxi aanbesteding erg interessant voor u kan zijn, laat u de inschrijving toch schieten wegens tijdgebrek en/of te weinig kennis? Dat zou jammer zijn, want hiermee ontzegt u uw onderneming groeipotentieel. Wanneer u de ambitie heeft om met uw taxionderneming te groeien, schakel dan Acceller in. Wij begeleiden u, adviseren u en ontlasten u op het gebied van een taxi aanbesteding. Zo kunt u ondanks uw beperkte kennis van zaken, met onze hulp toch een mooi project binnenhalen.

Veiligheid en klantbeleving staan centraal bij doelgroepenvervoer

Een aanzienlijke groep mensen in Nederland is door een fysieke of mentale beperking minder goed in staat om zich zelfstandig buitenshuis te reizen in situaties waarin, en over afstanden waarover, de meeste andere mensen dat wel kunnen. Een deel van deze groep, 600.000 tot 700.000 mensen, gebruikt daarom minimaal eens per jaar speciale vervoersdiensten. Deze vervoersdiensten noemen we het doelgroepenvervoer. Voor deze kwetsbare groep reizigers is veiligheid en klantbeleving erg belangrijk.

Gemeenten en provincies, zelfstandige bestuursorganen (ZBO) en maatschappelijke organisaties kopen nu eenmaal het doelgroepenvervoer (wmo vervoer en taxivervoer) in via een onderhandse of openbare aanbesteding. Wekelijks worden er nieuwe (Europese) aanbestedingen in uw branche gepubliceerd op TenderNed, Negometrix en andere platformen. Blijft u alert op interessante opdrachten? Onze TenderSupport specialist kijkt met u mee.


De strijd tussen taxibedrijven en vervoersorganisaties om een aanbesteding in deze branche te winnen is groot. Voordat u het inschrijftraject start, is het zaak uw kansen en risico's goed in beeld te hebben. Wij kunnen u erbij helpen door uw winstrategie helder te krijgen.

Trends en ontwikkelingen

Zonder enige twijfel is de Klimaatwet de belangrijkste trend bij het doelgroepen vervoer. Volgens de klimaatwet moeten bedrijven en overheden in het jaar 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in het jaar 1990. Aanbestedende diensten zoals gemeenten en provincies willen deze doelstelling bereiken door bij een transportaanbesteding deze verantwoordelijkheid door te zetten naar u als inschrijver. U en wij weten beide dat dit geen eenvoudige opgave is. Daarnaast is vinden, boeien en binden van gemotiveerde mensen een belangrijke uitdaging. Met deze thema’s in de EMVI/meerwaarde plannen hebben de aanbestedingspecialisten van Acceller veel ervaring:

 

  • Reduceren van het aantal vervoerskilometers door slimme planningen en procesverbetering
  • Bredere inzet van emissievrije voertuigen (elektrisch & waterstof)
  • Preventie van CO2-emissie door de inzet van alternatieve brandstoffen waaronder HVO
  • Voorschriften inzet voertuigen die voldoen aan Euro 6 stage 5 en zelfs Euro 7
  • Emissierechten en Co2-emissiecertificaten
  • Een leven lang leren om langdurige dienstverbanden mogelijk te maken
  • Volledig digitale keten

Scoringskans en marktaandeel structureel verbeteren en borgen

U gaat niet voor één aanbesteding maar voor een stabiel marktaandeel. Dit realiseert u alleen door structureel vervoersaanbestedingen te winnen. Bij Acceller zijn dit alle modaliteiten van de wmo-vervoersvoorziening. Dus vraagafhankelijk-, collectief- of taxivervoer voor een specifieke doelgroep.

Alleen uitstekend tendermanagement is niet goed genoeg voor een structureel goed scoringspercentage. Dit vraagt om een doordachte aanpak die uw commerciële doelstelling vertaalt naar een groeiend marktaandeel. Onze aanbestedingsspecialisten beschikken over de juiste ervaring in de vervoersbranche, werkwijze, analyses en tools om uw scoringspercentage structureel te verbeteren.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Bewezen succesvol bij het inschrijven op een aanbesteding WMO/taxivervoer

Tendermanagers en emvi-tekstschrijvers van Acceller hebben niet alleen actuele vakkennis, een kritische blik en de wil om te winnen. Zij begrijpen daadwerkelijk uw vervoersbranche. Acceller biedt grip op aanbestedingen en een voorsprong op de concurrentie. 

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig