TRIANGLES2
schoonmaakaanbesteding

Aanbesteding wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)


Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet

Meestal betreft dit een aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij hebben de taak om kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor een grotere groep inwoners in te kopen.

Meedoen aan een aanbesteding in het kader van de WMO.

Al sinds 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat hierbij om een divers dienstenpakket, zoals huishoudelijke zorg, maatschappelijke begeleiding en het vervoer voor zieken en sociaal zwakkere doelgroepen. Omdat gemeentes niet op ieder gebied de nodige kennis in huis hebben, wordt dit uitbesteed aan experts. Hierbij is de gemeente verplicht om een aanbesteding WMO meestal openbaar aan te besteden, zodat diverse partijen een eerlijke kans krijgen en de gemeente een goede keuze kan maken basis van kwaliteit en prijs. Wilt u meedoen aan een aanbesteding voor een WMO dienst? Een goede voorbereiding is het halve werk.


Waarom zijn aanbestedingen WMO interessant voor u?

Bent u werkzaam in een dienstverlening waarvoor een gemeente in het kader van de WMO op zoek is naar leveranciers? Dan zijn de aanbestedingen voor de WMO erg interessant voor u, vooral omdat het doorgaans om meerjarige contracten gaat. Hierdoor verhoogt u structureel uw omzet en gemeentes zijn betrouwbare en tijdige betalers. Waar u wel op moet letten, is dat de concurrentie groot kan zijn. U bent ongetwijfeld niet de enige inschrijver. Daarom is advies van experts, zoals Acceller, geen overbodige luxe. Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van uw bidbook of het schrijven van plan van aanpak, voor een gedegen en succesvolle inschrijving.


Laat u voor uw WMO aanbestedingen adviseren en begeleiden door Acceller

Omdat het inschrijven voor WMO aanbestedingen tijdrovend is en kostbaar kan zijn, is het advies om van te voren goed in te schatten wat uw kansen zijn. Als u geen of weinig ervaring met WMO aanbestedingen heeft, dan zult u dit niet zelf kunnen. Laat u daarom bijstaan door Acceller. Wij kunnen een goede analyse voor u maken van uw kansen en u desgewenst geheel ontlasten van alle werkzaamheden die bij een inschrijving komen kijken. Met onze adviezen en begeleiding, maakt u de beste kans bij een WMO aanbesteding.

Diverse opdrachtgevers in WMO

Gemeenten kopen deze maatschappelijke ondersteuning in of subsidiëren deze. Sommige soorten ondersteuning koopt de gemeente in door middel van een onderhandse of openbare aanbesteding. Voor andere soorten ondersteuning verstrekt de gemeentesubsidie aan organisaties, die na een uitvraag zijn geselecteerd.

 

De aanbestedingsspecialisten van Acceller beschikken over actuele expertise in deze vakgebieden:

 • Maatschappelijke begeleiding
 • Huishoudelijke ondersteuning
 • Sociaal domein
 • Maatschappelijk vervoer: Vraag afhankelijk, doelgroep, collectief en taxivervoer

Het inschrijven op aanbestedingen is een tijdrovende, ingewikkelde en kostbare klus voor menig zorgorganisatie. Veelal kopen gemeenten nu eenmaal de dienstverlening rondom de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) in via een onderhandse of openbare aanbesteding. Een aanbestedingsspecialist van Acceller werkt met een persoonlijke aanpak en ondersteunt u met een luisterend oor, actuele expertise en met het opstellen van de plannen. Wij denken met u mee maar vormen ook een kritisch klankbord.

 

Onze aanbestedingsexperts hebben ervaring met deze actuele aanbestedingsaspecten:

 • Inwoner centraal/ vertrouwen op eigen kracht
 • Succesvol verwijzen naar het voorliggende veld
 • Ontschotten
 • Transformatie
 • Verbinden en automatiseren

Waarom meedoen als inschrijver aan een wmo-aanbesteding?

Naast de stabiliteit van deze opdrachten en inkomsten, krijgt u met het binnenhalen van een maatschappelijke aanbesteding gemeenten als interessante opdrachtgevers.

 

Dagelijks worden er nieuwe (Europese) aanbestedingen in uw branche gepubliceerd op TenderNed, Negometrix en andere platformen. Wilt u alert blijven op interessante opdrachten? Onze tenderspecialist kijkt met u mee en adviseert.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Bid of nobid: wel of niet inschrijven op dit interessante aanbesteding?

U bent niet de enige die op een aanbesteding in relatie tot de wet maatschappelijke ondersteuning in wil inschrijven. De strijd tussen zorgorganisaties en dienstverleners om een aanbesteding in uw branche te winnen is groot. Voordat u hier tijd, moeite en geld in investeert, is het zaak uw kansen in te schatten. Daarom starten wij ieder traject met een helder bid/nobid-advies.

 

Gratis intakegesprek

Voor het bid/nobid-advies kijken we samen met u of uw bedrijf voor deze specifieke aanbestedende dienst aantoonbaar meerwaarde kunt bieden. Zo voorkomt u inschrijving op een aanbesteding waar uw kansen om de opdracht te winnen te laag zijn.

Zo maximaliseren wij uw winkansen

 • Analyse van de selectiecriteria en gunningscriteria;

 • Analyse van de relevante aspecten van uw organisatie;

 • Concreet en realistisch bid/no-bid advies; 

 • Samen uw meerwaarde identificeren en uitlichten;

 • Maatregelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden verwoorden (SMART);

 • Het geheel verwoorden tot een verhalend en actief plan van aanpak;

 • Pre-beoordeling van de plannen door een dossierspecialist;

 • Professionele vormgeving van uw inschrijving;

 • Evaluatie van het inschrijfproces en het resultaat;

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig