Skip to main content
TRIANGLES2
Aanbesteding Wmo

Wmo-aanbesteding


Een aanbesteding winnen binnen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Acceller adviseert en faciliteert succesvol tendermanagement voor aanbestedingen voor zorg- en welzijnsvoorzieningen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zeker als zorgaanbieder is het niet eenvoudig om vanuit een commercieel perspectief naar uw eigen dienstverlening te kijken. Maar als u opdrachten wilt behouden, ontkomt u er niet aan.


Aanbestedingen verlopen via een strak proces. De tendermanagers van Acceller geven uw zorgorganisatie een voorsprong op de concurrentie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Bovendien voorkomt ons professionele tendermanagement gedoe bij een aanbesteding. Het resultaat van onze dienstverlening is grip op het inschrijfproces en een uitstekende basis om uw organisatie te bewegen in de richting die de overheid van u wenst.

Meedoen aan een aanbesteding in het kader van de WMO.

Al sinds 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat hierbij om een divers dienstenpakket, zoals huishoudelijke zorg, maatschappelijke begeleiding en het vervoer voor zieken en sociaal zwakkere doelgroepen. Omdat gemeentes niet op ieder gebied de nodige kennis in huis hebben, wordt dit uitbesteed aan experts. Hierbij is de gemeente verplicht om een aanbesteding WMO meestal openbaar aan te besteden, zodat diverse partijen een eerlijke kans krijgen en de gemeente een goede keuze kan maken basis van kwaliteit en prijs. Wilt u meedoen aan een aanbesteding voor een WMO dienst? Een goede voorbereiding is het halve werk.


Waarom zijn aanbestedingen WMO interessant voor u?

Bent u werkzaam in een dienstverlening waarvoor een gemeente in het kader van de WMO op zoek is naar leveranciers? Dan zijn de aanbestedingen voor de WMO erg interessant voor u, vooral omdat het doorgaans om meerjarige contracten gaat. Hierdoor verhoogt u structureel uw omzet en gemeentes zijn betrouwbare en tijdige betalers. Waar u wel op moet letten, is dat de concurrentie groot kan zijn. U bent ongetwijfeld niet de enige inschrijver. Daarom is advies van experts, zoals Acceller, geen overbodige luxe. Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van uw bidbook of het schrijven van plan van aanpak, voor een gedegen en succesvolle inschrijving.


Laat u voor uw WMO aanbestedingen adviseren en begeleiden door Acceller

Omdat het inschrijven voor WMO aanbestedingen tijdrovend is en kostbaar kan zijn, is het advies om van te voren goed in te schatten wat uw kansen zijn. Als u geen of weinig ervaring met WMO aanbestedingen heeft, dan zult u dit niet zelf kunnen. Laat u daarom bijstaan door Acceller. Wij kunnen een goede analyse voor u maken van uw kansen en u desgewenst geheel ontlasten van alle werkzaamheden die bij een inschrijving komen kijken. Met onze adviezen en begeleiding, maakt u de beste kans bij een WMO aanbesteding.

Diverse opdrachtgevers in Wmo

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Zij hebben de taak en verantwoordelijkheid om kwalitatief goede zorg en ondersteuning in te kopen voor een grotere groep inwoners. Uw zorg- en ondersteuningsproducten als BW en MO kopen zij in via een aanbesteding of subsidietraject. Meestal betreft dit de procedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS).

De aanbestedingsspecialisten van Acceller beschikken over actuele expertise voor EMVI/meerwaarde plannen en SAS zonder EMVI voor onder andere deze Wmo-producten:

  • Maatschappelijke begeleiding
  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Sociaal domein
  • Maatschappelijk vervoer: vraagafhankelijk, doelgroepenvervoer, collectief en taxivervoer
  • Beschermd wonen

SAS zonder EMVI

Sinds 2019 kunnen gemeenten zorg inkopen via de procedure vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet, in het kort: de procedure SAS zonder EMVI. Bij deze procedure hoeft u geen plannen van aanpak op te stellen om in te schrijven op een aanbesteding, zoals bij een EMVI-procedure. In plaats daarvan wordt een aantal contactmomenten ingepland tussen inschrijvers en aanbestedende dienst. Bijvoorbeeld marktverkenningen, marktconsultaties en informatiesessies. Hoewel het doel van de procedure SAS zonder EMVI is om het inkopen van Wmo-voorzieningen eenvoudiger te maken, gaat in deze contactsessies met de aanbestedende diensten veel tijd zitten. En vergeet niet: elke sessie is even belangrijk.

Scoringskans structureel verbeteren

Of het nu een subsidietraject, Europese aanbesteding of SAS zonder EMVI is, inschrijven is ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar voor u als zorgaanbieder binnen de Wmo. Als u uw scoringskans wilt maximaliseren, kunt u de ondersteuning van een aanbestedingsspecialist van Acceller goed gebruiken. Wij ondersteunen u met advies en actuele expertise, zowel bij het opstellen van plannen als bij het voorbereiden van dialogen. Wij denken met u mee maar vormen ook een kritisch klankbord.

Trends en actuele thema’s in uw winstrategie

Voordat we het inschrijftraject starten, kijken we samen met u of uw organisatie aantoonbaar meerwaarde kan bieden voor deze specifieke aanbestedende dienst. We nemen alle actuele thema's en trends in uw branche mee in deze sessie, zoals bijvoorbeeld: inwoner centraal/ vertrouwen op eigen kracht, succesvol verwijzen naar het voorliggende veld, ontschotten, transformatie, op- en afschalen en verbinden.

We leggen alle kansen en risico's vast en geven u een helder beeld van de opdracht waar u voor staat. Zo verzekert u zich van de maximale winkans in deze inschrijving.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Bewezen succesvol bij het inschrijven op een Wmo-aanbesteding

Tendermanagers en EMVI-tekstschrijvers van Acceller hebben niet alleen actuele vakkennis, een kritische blik en de wil om te winnen. Zij begrijpen  sociale zorg- en ondersteuningsaanbieders echt. Acceller biedt u grip op subsidieprojecten en aanbestedingen binnen Wmo en Wlz. Een voorsprong op de concurrentie is het resultaat. Met onze tendermanagers en aanbestedingsspecialisten staat u sterker.