TRIANGLES2
schoonmaakaanbesteding

WMO aanbesteding


Een aanbesteding wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) winnen en behouden

Acceller adviseert en faciliteert succesvol tendermanagement voor aanbestedingen met de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) als onderwerp. Aanbestedingen zijn een zeer belangrijk onderdeel van uw verkoopproces. Zeker als zorgaanbieder is het niet altijd eenvoudig om vanuit een commercieel perspectief naar uw eigen dienstverlening te kijken. Maar als u opdrachten wil behouden ontkomt u er niet aan.


Aanbestedingen verlopen via een strak proces. De tendermanagers van Acceller geven uw zorgorganisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau een voorsprong op de concurrentie. Bovendien voorkomt ons professionele tendermanagement gedoe bij een aanbesteding. Het resultaat van onze dienstverlening is grip op het inschrijfproces en een uitstekende basis om te verbeteren.

Meedoen aan een aanbesteding in het kader van de WMO.

Al sinds 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het gaat hierbij om een divers dienstenpakket, zoals huishoudelijke zorg, maatschappelijke begeleiding en het vervoer voor zieken en sociaal zwakkere doelgroepen. Omdat gemeentes niet op ieder gebied de nodige kennis in huis hebben, wordt dit uitbesteed aan experts. Hierbij is de gemeente verplicht om een aanbesteding WMO meestal openbaar aan te besteden, zodat diverse partijen een eerlijke kans krijgen en de gemeente een goede keuze kan maken basis van kwaliteit en prijs. Wilt u meedoen aan een aanbesteding voor een WMO dienst? Een goede voorbereiding is het halve werk.


Waarom zijn aanbestedingen WMO interessant voor u?

Bent u werkzaam in een dienstverlening waarvoor een gemeente in het kader van de WMO op zoek is naar leveranciers? Dan zijn de aanbestedingen voor de WMO erg interessant voor u, vooral omdat het doorgaans om meerjarige contracten gaat. Hierdoor verhoogt u structureel uw omzet en gemeentes zijn betrouwbare en tijdige betalers. Waar u wel op moet letten, is dat de concurrentie groot kan zijn. U bent ongetwijfeld niet de enige inschrijver. Daarom is advies van experts, zoals Acceller, geen overbodige luxe. Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van uw bidbook of het schrijven van plan van aanpak, voor een gedegen en succesvolle inschrijving.


Laat u voor uw WMO aanbestedingen adviseren en begeleiden door Acceller

Omdat het inschrijven voor WMO aanbestedingen tijdrovend is en kostbaar kan zijn, is het advies om van te voren goed in te schatten wat uw kansen zijn. Als u geen of weinig ervaring met WMO aanbestedingen heeft, dan zult u dit niet zelf kunnen. Laat u daarom bijstaan door Acceller. Wij kunnen een goede analyse voor u maken van uw kansen en u desgewenst geheel ontlasten van alle werkzaamheden die bij een inschrijving komen kijken. Met onze adviezen en begeleiding, maakt u de beste kans bij een WMO aanbesteding.

Diverse opdrachtgevers in WMO

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Zij hebben de taak en verantwoordelijkheid om kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor een grotere groep inwoners in te kopen. Uw dienstverlening kopen zij in via een aanbesteding of subsidietraject. Meestal betreft dit de procedure voor sociale en andere specifieke diensten.


De aanbestedingsspecialisten van Acceller beschikken over actuele expertise in het opstellen van EMVI/meerwaarde plannen op deze vakgebieden:

  • Maatschappelijke begeleiding
  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Sociaal domein
  • Maatschappelijk vervoer: Vraagafhankelijk, doelgroepenvervoer, collectief en taxivervoer
  • Beschermd wonen
  • en meer

SAS zonder EMVI

Sinds 2019 kunnen gemeenten zorg inkopen via de procedure vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet. Kort is dit de SAS zonder EMVI. In plaats van het opstellen van een inschrijving met plannen van aanpak zoals bij een EMVI-aanbesteding, verloopt deze procedure met contactmomenten. Bijvoorbeeld marktverkenningen, marktconsultaties en informatiesessies. Hoewel het doel van de procedure SAS zonder EMVI is om het inkopen eenvoudiger te maken, gaat in deze contactsessies met de aanbestedende diensten veel tijd zitten. En vergeet niet dat elke sessie even belangrijk is.

Scoringskans structureel verbeteren

Of het nu een subsidietraject, Europese aanbesteding of SAS zonder EMVI is, het inschrijven is ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar. Als u ervoor gaat, dan wilt u uw scoringskans maximaliseren. Een aanbestedingsspecialist van Acceller ondersteunt u erin met advies en actuele expertise, zowel bij het opstellen van plannen als bij het voorbereiden van dialogen. Wij denken met u mee maar vormen ook een kritisch klankbord.

Trends en actuele thema’s in uw winstrategie

Voordat we het inschrijftraject starten kijken we samen met u of uw bedrijf voor deze specifieke aanbestedende dienst aantoonbaar meerwaarde kunt bieden. We nemen alle actuele thema's en trends in uw branche mee in deze sessie, zoals bijvoorbeeld: inwoner centraal/ vertrouwen op eigen kracht, succesvol verwijzen naar het voorliggende veld, ontschotten, transformatie en verbinden.

We leggen alle kansen en risico's vast en geven u helder beeld van de opdracht en de opgave waar u voor staat. Zo verzekert u zich van de maximale winkans in deze inschrijving.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Bewezen succesvol bij het inschrijven op een WMO aanbesteding

Tendermanagers en emvi-tekstschrijvers van Acceller hebben niet alleen actuele vakkennis, een kritische blik en de wil om te winnen. Zij begrijpen daadwerkelijk sociale diensten en zorg. Acceller biedt grip op subsidieprojecten en aanbestedingen. Een voorsprong op de concurrentie is het resultaat. Met onze tendermanagers en aanbestedingsspecialisten staat u sterker.

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig