TRIANGLES
aanbesteding installatietechniek

Installatietechniek


Jaarlijks zijn er in Nederland 40+ openbare aanbestedingen voor warmtetechniek en installatie­techniek

aanbesteding installatietechniek

Aanbesteding warmte- & installatietechniek. Jaarlijks zijn er in Nederland 40+ openbare aanbestedingen voor warmtetechniek en installatietechniek. Sinds 2012 zijn onze adviseurs verantwoordelijk voor een significante omzetgroei van onze klanten door succesvol in te schrijven van onderhandse en openbare aanbestedingen met installatie- & warmte techniek. Het inschrijven op aanbestedingen is een tijdrovende en ingewikkelde klus voor menig technisch bedrijf. Maar als je wil groeien ontkom je er niet aan. Ministeries, gemeenten, provincies, zelfstandig bestuursorganen (ZBO) en (semi)overheden kopen nu eenmaal installatietechniek in via een onderhandse of openbare aanbesteding. Een aanbestedingsspecialist van Acceller heeft een persoonlijke aanpak en ondersteunt u met een luisterend oor, expertise en praktisch. Wij denken met u mee maar vormen ook een kritisch klankbord.

Trends en ontwikkelingen in de installatiebranche

In de branche installatietechniek spelen de nodige aanbestedingstrends. Onze adviseurs nemen bij het inschrijven op aanbestedingen waar dat er steeds meer aandacht is voor algemene een maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen (SROI), leeftijdsbeleid en de instroom van nieuw talent in de branche. Het belangrijkste voorbeeld van een technologische trend is het verduurzamen van technische installaties zodat het energieverbruik (en de exploitatiekosten) lager worden. Ook het slimmer maken van technische installaties door meer sensoren toe te passen is een regelmatig terugkerend thema. Ook speelt het serviceniveau naar de gebouwgebruikers en opdrachtgever een belangrijke rol bij aanbestedingen met installatietechniek. De laatste duidelijke trend is de behoefte aan continue verbetering en vernieuwing van bestaande installaties en werkwijzen. Dit leidt tot andere inkoopmethoden, aanbestedingsstrategieën en contractvormen met vernieuwende Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI) in aanbestedingen voor technische installaties. Dit laten wij allemaal meewegen met onze unieke, succesvolle inschrijfmethode op Europese en onderhandse aanbestedingen.

Wel of niet inschrijven op die Europese aanbesteding? (bid/ nobid)

De strijd tussen technische bedrijven om een aanbesteding te winnen is groot. Het inschrijven op een aanbesteding kost veel tijd en moeite. Niet alleen van onze tekstschrijvers, tendermanagers en adviseurs maar ook van uw organisatie. Daarom is het erg belangrijk om alleen in te schijven op een aanbesteding als dit ook een realistische kans van slagen heeft. Focus op kwaliteit, niet op kwantiteit. Daarom start ons aanbestedingsadviesbureau elk traject met een concreet bid/ nobid advies. Schrijf alleen in als uw bedrijf voor deze specifieke aanbestedende dienst aantoonbaar meerwaarde kunt bieden.

Het tendermanagement van de aanbesteding installatietechniek/warmtetechniek

De beslissing genomen om in te schrijven? Er zijn meerdere mensen bij zo’n inschrijving betrokken. Naast natuurlijk het maken van meerdere (proef-)calculaties en teksten, is er meestal ook een schouw of informatiebijeenkomst. Onze dienstverlening rondom het inschrijfproces van de aanbesteding noemen wij tendermanagement. Uw organisatie levert de inhoudelijke kennis, expertise, calculaties. Onze tendermanagers zijn verantwoordelijk voor het managen van het aanbestedingsproces, voor tendermanagement dus. Wij beheren het aanbestedingsplatform, het proces, de deadlines, actielijsten en doen het versiebeheer. Door onze aangescherpte methode en slimme aanpak heeft u met minder inspanning en tijd een beter resultaat.

Emvi-tekstschrijvers voor de maximale Emvi-score

Tekstschrijvers van Acceller hebben niet alleen actuele vakkennis, een kritische blik en de wil om te winnen. Zij begrijpen daadwerkelijk uw branche. Omdat onze tekstschrijvers niet werken op uw werkvloer maar wel het gehele aanbestedingswerkveld van binnen en buiten kennen, zijn zij in staat om de juiste vragen aan u en uw mensen te stellen. Zo komt de relevante informatie voor deze aanbesteding installatietechniek boven tafel. Met onze unieke methode wordt deze informatie met frisse blik verwoordt tot een helder plan van aanpak. Ook duidelijk voor de ambtenaren in de beoordelingscommissie die zelf niet in het betreffende vakgebied werken. Elk plan is uniek in verwoording van uw meerwaarde en is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) opgesteld.

Organisatieadvies om duurzaam uw score te verbeteren

Het totale volume aan aanbestedingen installatietechniek is zo groot dat u niet alleen maar één Europese aanbesteding wil winnen, u wilt een stabiel marktaandeel! Daarvoor is het nodig om kritisch te kijken naar uw markt, visie, missie en middelen. De aanbestedingsmarkt voor technische installaties staat niet stil en elk jaar worden eisen van aanbestedende diensten steeds strenger. Het gebeurt zelfs dat een hele benadering van een dienstverlening verandert. Voor een duurzaam succesvolle marktbenadering is het belangrijk om technische en maatschappelijke ontwikkelingen te volgen om trends te ontdekken en te benutten. Onze expertise is ontstaan in meer dan 8 jaar ervaring met het inschrijven op aanbestedingen. De gerealiseerde omzetgroei voor onze klanten is €40+ miljoen Euro. Onze consultants dagen u uit en laten u nadenken over de eigen organisatie, actuele ontwikkelingen en de markt. Onze kennis is uw voordeel.

Vormgeving en marketing versterken uw boodschap

Met professionele vormgeving maken wij uw goede meerwaardeplan onweerstaanbaar. Vormgeving helpt om complexe materie begrijpelijk en overzichtelijk te maken. Onze grafische vormgevers geven uw plan extra kracht om zo echt het verschil met de plannen van de concurrentie te maken. Bovendien versterkt grafische vormgeving uw boodschap en vergroot het de gunfactor. Wilt u hulp bij het ontwikkelen van de juiste vormgeving? Onze marketingadviseur neemt samen met u de vormgevings- & marketingkeuzes onder de loep. Waar staat uw organisatie of bedrijf voor? Wat wilt u uitstralen naar de doelgroep? Onze marketingadviseur brengt uw offerte of inschrijving in lijn met uw marketing en communicatiestrategie.
Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Zo maximaliseren wij uw winkansen

  • Analyse van de selectiecriteria en gunningscriteria;

  • Analyse van de relevante aspecten van uw organisatie;

  • Concreet en realistisch bid/no-bid advies; 

  • Samen uw meerwaarde identificeren en uitlichten;

  • Maatregelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden verwoorden (SMART);

  • Het geheel verwoorden tot een verhalend en actief plan van aanpak;

  • Pre-beoordeling van de plannen door een dossierspecialist;

  • Professionele vormgeving van uw inschrijving;

  • Evaluatie van het inschrijfproces en het resultaat;

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig