TRIANGLES2
schoonmaakaanbesteding

Aanbesteding bouw / GWW (grond, weg en waterbouw)


De aanbestedings­specialisten van Acceller beschikken over actuele expertise in deze vakgebieden

 • Elementen onderhoud/ Stratenmaker werkzaamheden
 • Levering van duurzame betonelementen en andere materialen
 • Grondverzet

Sluit een lucratieve deal met aanbesteding bouw


Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheidsinstellingen, alsmede het Rijksvastgoedbedrijf zijn voortdurend bezig met projectontwikkeling en inkoop en verkoop van vastgoed. Voor de bouw van vastgoed, voor gebiedsontwikkeling of het aanleggen van wegen, is aanbesteding bouw nodig. Overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen zijn wettelijk verplicht om een (Europees) aanbestedingstraject uit te zetten. Hiermee wordt voorkomen dat er onderhands een aannemer wordt gekozen die misschien wel goedkoop is, maar die de kwaliteit niet kan waarborgen. Met aanbesteding bouw, maken alle aannemers een eerlijke kans. Maar wilt u een aanbesteding winnen, dan moet u een goede presentatie maken waaruit een goede balans naar voren komt tussen prijs en kwaliteit.

 

Aanbestedingen bouw vergen expertise


Aanbestedingen bouw worden door overheidsinstellingen veelvuldig uitgezet. Dit gaat al snel om miljoenencontracten, dus wanneer u zich wilt inschrijven, is een goed voorbereide inschrijving van het grootste belang. U moet voor uzelf een goede kosten/baten analyse maken en een goede prijs voor de opdrachtgever berekenen. Maar er gelden meer criteria die net zo belangrijk zijn. Een overheidsinstelling moet het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid. In uw plan van aanpak zult u hier aandacht aan moeten besteden. Hoe u gaat zorgen voor zo weinig mogelijk uitstoot van CO² en schade aan het milieu? Verder zal één van de criteria zijn hoe u omgaat met omgevingsfactoren, zoals het omleiden van wegen en geluidsoverlast voor omwonenden. Expertise bij het schrijven van uw plan van aanpak is daarom zeker nodig.

 

Aanbesteden wegenbouw doet u met Acceller


Misschien dat u al eerder meegedaan heeft aan een aan een aanbestedingstraject of is het uw eerste keer? Er kunnen soms complexe criteria zijn waarover uzelf misschien duidelijke ideeën heeft, maar waarvan u het lastig vindt om dit duidelijk in een plan te omschrijven? Dan kunnen de experts van Acceller u helpen met uw aanbesteding wegenbouw. Wij hebben goede tekstschrijvers in dienst die ervaren zijn met aanbesteding wegenbouw. Uw input wordt perfect op papier gezet, in een fraai opzet plan van aanpak en waarmee u hoge ogen zult gooien.

Diverse opdrachtgevers in GWW

Het inschrijven op aanbestedingen is een tijdrovende, ingewikkelde en kostbare klus voor menig wegenbouw of grondverzetbedrijf. Veelal kopen aanbestedende diensten nu eenmaal de dienstverlening rondom grond, weg en waterbouw in via een onderhandse of openbare aanbesteding. Bijvoorbeeld Gemeenten, provincies, waterschappen, agentschappen zoals Rijkswaterstaat en netbeheerders zoals Enexis, Liander, Coteq, Enduris en Gasunie.

De persoonlijke aanpak van Acceller

Een aanbestedingsspecialist van Acceller werkt met een persoonlijke aanpak en ondersteunt u met een luisterend oor, actuele expertise en met het opstellen van de plannen. Wij denken met u mee maar vormen ook een kritisch klankbord.

 

Onze aanbestedingsexperts hebben ervaring met deze actuele aanbestedingsaspecten:

 • Duurzaamheid/ Greendeal Duurzaam GWW
 • Goed werkgeverschap
 • Verbinden en automatisere
 • Orderadministratie

Waarom meedoen als inschrijver aan een aanbesteding?

Naast de stabiliteit van deze opdrachten en inkomsten, krijgt u met het binnenhalen van een aanbesteding interessante opdrachtgevers. U profiteert van klanten met klinkende namen, wat positief afstraalt op uw bedrijf. Dagelijks worden er nieuwe (Europese) aanbestedingen in uw branche gepubliceerd op TenderNed, Negometrix en andere platformen. Wilt u alert blijven op interessante opdrachten? Onze tenderspecialist kijkt met u mee en adviseert.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Bid of nobid: wel of niet inschrijven op dit interessante aanbesteding?

U bent niet de enige die op een aanbesteding voor grond, weg en waterbouw (gww) inschrijft. De strijd om een aanbesteding te winnen is groot. Voordat u hier tijd, moeite en geld in investeert, is het zaak uw kansen in te schatten. Daarom starten wij ieder traject met een helder bid/nobid-advies.

 

Gratis intakegesprek

Voor het bid/nobid-advies kijken we samen met u of uw bedrijf voor deze specifieke aanbestedende dienst aantoonbaar meerwaarde kunt bieden. Zo voorkomt u inschrijving op een aanbesteding waar uw kansen om de opdracht te winnen te laag zijn.

Zo maximaliseren wij uw winkansen

 • Analyse van de selectiecriteria en gunningscriteria;

 • Analyse van de relevante aspecten van uw organisatie;

 • Concreet en realistisch bid/no-bid advies; 

 • Samen uw meerwaarde identificeren en uitlichten;

 • Maatregelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden verwoorden (SMART);

 • Het geheel verwoorden tot een verhalend en actief plan van aanpak;

 • Pre-beoordeling van de plannen door een dossierspecialist;

 • Professionele vormgeving van uw inschrijving;

 • Evaluatie van het inschrijfproces en het resultaat;

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig