Skip to main content
TRIANGLES2
schoonmaakaanbesteding

Aanbesteding bouw / GWW (grond, weg en waterbouw)


Een aanbesteding grond-, weg- en waterbouw winnen

Acceller adviseert en faciliteert succesvol tendermanagement voor aanbestedingen met grond- weg- en waterbouw en infra als onderwerp. Aanbestedingen zijn een belangrijk onderdeel van uw verkoopproces. Soms tijdrovend en ingewikkeld. Maar als u opdrachten wil behouden of zelfs groeien, ontkomt u er niet aan.


De tendermanagers van Acceller geven uw bedrijf op strategisch, tactisch en operationeel niveau een voorsprong op de concurrentie. Bovendien voorkomt ons professionele tendermanagement gedoe bij een aanbesteding. Het resultaat van onze dienstverlening is grip op het inschrijfproces en een uitstekende basis om te verbeteren.

Sluit een lucratieve deal met aanbesteding bouw


Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheidsinstellingen, alsmede het Rijksvastgoedbedrijf zijn voortdurend bezig met projectontwikkeling en inkoop en verkoop van vastgoed. Voor de bouw van vastgoed, voor gebiedsontwikkeling of het aanleggen van wegen, is aanbesteding bouw nodig. Overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen zijn wettelijk verplicht om een (Europees) aanbestedingstraject uit te zetten. Hiermee wordt voorkomen dat er onderhands een aannemer wordt gekozen die misschien wel goedkoop is, maar die de kwaliteit niet kan waarborgen. Met aanbesteding bouw, maken alle aannemers een eerlijke kans. Maar wilt u een aanbesteding winnen, dan moet u een goede presentatie maken waaruit een goede balans naar voren komt tussen prijs en kwaliteit.

 

Aanbestedingen bouw vergen expertise


Aanbestedingen bouw worden door overheidsinstellingen veelvuldig uitgezet. Dit gaat al snel om miljoenencontracten, dus wanneer u zich wilt inschrijven, is een goed voorbereide inschrijving van het grootste belang. U moet voor uzelf een goede kosten/baten analyse maken en een goede prijs voor de opdrachtgever berekenen. Maar er gelden meer criteria die net zo belangrijk zijn. Een overheidsinstelling moet het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid. In uw plan van aanpak zult u hier aandacht aan moeten besteden. Hoe u gaat zorgen voor zo weinig mogelijk uitstoot van CO² en schade aan het milieu? Verder zal één van de criteria zijn hoe u omgaat met omgevingsfactoren, zoals het omleiden van wegen en geluidsoverlast voor omwonenden. Expertise bij het schrijven van uw plan van aanpak is daarom zeker nodig.

 

Aanbesteden wegenbouw doet u met Acceller


Misschien dat u al eerder meegedaan heeft aan een aan een aanbestedingstraject of is het uw eerste keer? Er kunnen soms complexe criteria zijn waarover uzelf misschien duidelijke ideeën heeft, maar waarvan u het lastig vindt om dit duidelijk in een plan te omschrijven? Dan kunnen de experts van Acceller u helpen met uw aanbesteding wegenbouw. Wij hebben goede tekstschrijvers in dienst die ervaren zijn met aanbesteding wegenbouw. Uw input wordt perfect op papier gezet, in een fraai opzet plan van aanpak en waarmee u hoge ogen zult gooien.

Aansluiten bij wat de opdrachtgever wil bereiken

Voor structureel succes is het belangrijk om kritisch afvalaanbestedingen te analyseren. Wat vinden inkopende organisaties zoals scholen, gemeenten en provincies belangrijk? Analyseer uw visie, missie, middelen om zo goed mogelijk op deze wensen aan te sluiten. Voor een structureel succesvolle benadering van de afvalbranche is het belangrijk om technische en maatschappelijke ontwikkelingen te volgen om trends te ontdekken en te benutten.


Blijft u tegelijkertijd alert op interessante opdrachten? Wekelijks worden er nieuwe (Europese) aanbestedingen in uw branche gepubliceerd op TenderNed, Negometrix en andere platformen. Onze 
TenderSupport specialist kijkt graag met u mee.

Trends en ontwikkelingen

Gemeenten, provincies, waterschappen, agentschappen zoals Rijkswaterstaat en netbeheerders zoals Enexis, Liander, Coteq, Enduris en Gasunie kopen in via een onderhandse of openbare aanbestedingen.

In onze optiek is de Klimaatwet de belangrijkste trend voor opdrachtgevers en infrabedrijven. In het jaar 2030 moet de emissies 49% lager zijn dan in het peiljaar 1990. Aanbestedende diensten willen deze doelstelling bereiken door de verantwoordelijkheid bij u als inschrijver te leggen. U en wij weten beide dat dit geen eenvoudige opgave is. Met deze aanbestedingsthema’s in EMVI/meerwaarde plannen hebben de aanbestedingspecialisten van Acceller veel ervaring:

 

  • Hoe te voldoen aan de Klimaatwet
  • Duurzaamheid/ Greendeal Duurzaam GWW
  • Communicatie tussen de ketenpartners
  • Talentvolle mensen binden en boeien aan de branche
  • Een volledig digitale keten

Structureel verbeteren van uw scoringskans

De strijd tussen bedrijven om een aanbesteding in uw branche te winnen is groot. Daarom start ons aanbestedingsadviesbureau elk traject met een concreet Winstrategie advies. U schrijft alleen in als uw bedrijf voor deze specifieke aanbestedende dienst aantoonbaar meerwaarde kan bieden.


U gaat niet voor één aanbesteding maar voor een stabiel marktaandeel. Dit realiseert u alleen door structureel transportaanbestedingen te winnen. Alleen uitstekend tendermanagement is niet goed genoeg. Dit vraagt om een doordachte aanpak die uw commerciële doelstelling vertaalt naar een groeiend marktaandeel.


Onze aanbestedingsspecialisten beschikken over de juiste ervaring, werkwijze, analyses en tools om uw scoringspercentage structureel te verbeteren.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies

Bewezen succesvol bij het inschrijven op een bouwaanbesteding

Tendermanagers en emvi-tekstschrijvers van Acceller hebben niet alleen actuele vakkennis, een kritische blik en de wil om te winnen. Zij begrijpen daadwerkelijk uw branche. Acceller biedt grip op aanbestedingen en een voorsprong op de concurrentie.