Skip to main content
TRIANGLES
organisatieadvies

Organisatieadvies


Verzilver alle kansen om uw organisatie te verbeteren

Elke aanbesteding is een kans op groei en verbetering. Voor beide partijen. Met ons organisatie advies kunt u die groei en verbetering daadwerkelijk realiseren. De specialisten van Acceller begeleiden u bij het opstellen van uw groeiplannen, van uw strategie, en met het realiseren daarvan. Uw bedrijf is klaar voor de toekomst.

  • Doordachte en concrete verbeterplannen

  • Tijdwinst door procesoptimalisatie

  • Toekomstgerichte strategie met stappenplan

  • Concreet organisatieadvies

Verkoopstrategie en Organisatieadvies

Het totale volume aan aanbestedingen is zo groot dat u niet maar één aanbesteding wilt winnen, u wilt een stabiel marktaandeel! Elke inschrijving op een Europese aanbesteding of een tenderprocedure kost veel tijd, geld en moeite. Daarom is doorlopende focus op het scoringspercentage van belang. Want hoe hoger het scoringspercentage, hoe lager uw commerciële kosten ten opzichte van de omzet.


Onze adviseurs analyseren uw verkoopstrategie op kansen en uitdagingen. Op welke plek in uw businessmodel zit de meeste marge, en waar verwacht de klant de meeste waarde? En hoe matcht dit? Welke propositie scoort het beste en waarom? Met deze informatie weet u zeker waar de commerciële kansen voor uw bedrijf liggen en welke kwaliteitsverbeteringen er nodig zijn om deze te verzilveren.

Procesoptimalisatie en prestatieverbetering

U heeft commerciële aanbestedingsdoelstellingen geformuleerd. Om deze ook daadwerkelijk op tijd en binnen budget te realiseren, is gestructureerd implementeren, uitvoeren en meten noodzakelijk. Plan, do, check en act: het klinkt eenvoudig, maar de praktijk is soms weerbarstig.
Ons organisatieadvies is geworteld in de praktijk, realistisch en schaalbaar. Wij helpen u de verbeteringen in uw organisatie door te voeren die uw succes en uw efficiëntie borgen.

Contractmanagement

Goed contractmanagement is essentieel voor de bewaking van kwaliteit. Inkopers van aanbestedende diensten dagen u constant uit om uzelf te verbeteren en te presteren. Contractmanagement heeft als doel om samen met de opdrachtgever komen tot een optimale samenwerking. Wie houdt het overzicht over de documenten en afspraken, en wie monitort de klanttevredenheid? Maar ook uw marge natuurlijk, net zo belangrijk!

Inkoopstrategie en kostenoptimalisatie

Zit u aan de andere kant van de tafel? Gaat u diensten aanbesteden? Ook dan kunt u onze ondersteuning goed gebruiken.
We kijken eerst naar uw inkoopdoelstellingen. Wilt u bijvoorbeeld de kosten verlagen, risico's verminderen of een hogere kwaliteit van geleverde diensten? Vaak gaat het eigenlijk om heel andere zaken. Bijvoorbeeld om de vraag of uw leverancier in staat is om tijdig de juiste capaciteit te leveren en de continuïteit van de eigen dienstverlening te borgen.
De adviseurs van Acceller hebben meer dan 10 jaar ervaring en weten keer op keer meetbare doelstellingen te realiseren met de juiste strategie en tactiek, ook voor de inkopende partij.

Wel of niet inschrijven op een aanbesteding? U wilt meedoen aan aanbestedingen mits u een realistische scoringskans heeft. We staan u graag bij! Met een eerste scoringskansanalyse en een bid/no bid-advies direct bij het intakegesprek.

TRIANGLES2

Meer omzet
Met onze hulp lukt het u om op hoogwaardige wijze in te schijven op tenders die bij u passen en uw omzet te verhogen. Het totale volume aan aanbestedingen is zo groot dat u hiermee zelfs uw marktaandeel permanent en op stabiele wijze kunt laten groeien.


Acceller, motor voor groei.

Versnelling in groei door marketing (È) Door de vorm opwaarts te roteren krijgt het een positieve beweging, groei. Wij zijn Acceller – de motor van uw groei. Wij begeleiden dit proces zodat het als een gesmeerd machine werkt. Motor voor groei Tenderadvies Strategische Marketing LEES MEER LEES MEER Organisatieadvies