Overheidsopdracht


Aanbestede opdracht in kaart brengen

Past de overheidsopdracht?

Een van de eerste delen van de aanbestedingsleidraad (ook wel gunningsleidraad of offerteaanvraag) is een omschrijving van de opdracht. Uit de omschrijving kunt u bijvoorbeeld opmaken wat de overheidsopdracht inhoudt, wat voor u de omzet kan zijn en hoe lang de uitvoering in beslag neemt (of: voor hoeveel jaar u een raamovereenkomst kunt verwerven). Past de opdracht al goed bij uw organisatie, of denkt u uw organisatie te kunnen voorbereiden op de opdracht? Bent u er klaar voor, of ziet u juist een kans om te innoveren en ontwikkelen? Naast een mooie referentie en stabiele omzet brengt een overheidsopdracht ook veel verplichtingen met zich mee.

Aantekeningen maken en vragen opschrijven

Leest u het document zorgvuldig. Wij adviseren u bij het lezen van de leidraad meteen aantekeningen te maken en vragen te noteren. Over de omschrijving van de overheidsopdracht worden vaak vragen gesteld voor de nota van inlichtingen (NvI). De opdracht is meestal beschreven door een gespecialiseerde medewerker van de aanbestedende dienst zelf die vaker deze diensten of producten heeft ingekocht. Dat betekent dat voor de schrijver vanzelfsprekend is wat voor u nieuw kan zijn. Voor veel lezers is de omschrijving dan ook niet helder genoeg: zij willen meer details of zij proberen de grenzen te verkennen van wat wel of niet vereist of gewenst is. Als het meezit, komen de antwoorden en aanvullingen in de nota van inlichtingen, maar de aanbestedende dienst is niet verplicht een concreet antwoord te geven.

Acceller kan u helpen met de aanbestede overheidsopdracht in kaart brengen en vragen opstellen voor de nota van inlichtingen.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig