Nota van inlichtingen


Vragen opstellen voor de nota van inlichtingen

Vragen over documentatie

Nu u in de aanbestedingsleidraad en/of andere aanbestedingsdocumenten de opdrachtomschrijving en scope, de planning, de uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen en de gunningscriteria gelezen hebt, hebt u een globaal beeld van wat de opdracht inhoudt en wat van u verwacht wordt. Maar u hebt vast nog vragen, en dat geldt ook voor andere eventuele inschrijvers. Acceller kan u helpen met het formuleren en indienen van de vragen voor de nota van inlichtingen (NvI). Dat kan anoniem.

Waarom vragen stellen?

U kunt om verschillende redenen vragen indienen. Soms zijn de eisen niet in lijn met de Gids Proportionaliteit. Dit document (3e herziening 1 januari 2022) hoort bij de Aanbestedingswet 2012 en stelt dat alle keuzes die een aanbesteder maakt rond de aanbesteding, in verhouding moeten staan tot de opdracht. Het kan daarnaast zijn dat de aanbestedende dienst zichzelf tegenspreekt in de aanbestedingsdocumenten. Dan wilt u natuurlijk weten welke versie de juiste is. Daarnaast kunt u vragen om eisen of wensen concreter te formuleren. U wilt duidelijkheid over wat wel en wat niet binnen het aanbestedingsbedrag valt. Sommige inschrijvers zijn het niet (helemaal) eens met wat van hen verwacht wordt en hopen op een bijstelling in de nota van inlichtingen.

Zo zou u, of zou een andere inschrijver, de scope van de opdracht of het programma van eisen nog kunnen beïnvloeden via vragen. Overigens is de aanbestedende dienst wel verplicht om te reageren, maar niet om inhoudelijk te specificeren of mee te gaan in voorstellen.  

Publicatie nota van inlichtingen

De publicatiedatum van de NvI staat in de planning. U downloadt de NvI waar u eerder de aanbestedingsdocumenten downloadde. In de nota van inlichtingen krijgt u wellicht antwoord of een positieve reactie op een verzoek om bijstelling. U leest in de NvI niet alleen uw eigen vragen en de reacties daarop, maar ook die van andere eventuele inschrijvers. Antwoorden in de NvI hebben voorrang boven uitspraken die gedaan zijn in andere aanbestedingsdocumenten. De NvI wijzigt dus de aanbestedingsprocedure!

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbesteding- specialist in uw branche.

Begrippenlijst

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig