Begrippenlijst

Open house

Titel (tegel): Open house
Introtekst (tegel): Bent u dienstverlener in de zorg of ondersteuning? Ondersteunt u mensen via Wmo-voorzieningen? Dan hebt of krijgt u hoogstwaarschijnlijk te maken met open house aanbestedingen van gemeenten en regio's. Waar moet u aan voldoen en waar kunt u op rekenen?
Open house Inschrijven op een open house aanbesteding Open house: lijst van aanbieders Op de aanbestedingsplatforms TenderNed en Negometrix verschijnen regelmatig aankondigingen van gemeenten en regio's voor de inkoop van maatschappelijke diensten die strikt genomen geen aanbestedingen zijn....

Lees verder

Aanbestedingswet

Titel (tegel): Aanbestedingswet
Introtekst (tegel): Om ervoor te zorgen dat inschrijvers een gelijke kans krijgen, zijn er regels voor aanbestedingen opgesteld in de Aanbestedingswet 2012. Daarin staan onder andere verplichtingen voor de aanbestedende diensten op het gebied van procedures, uitsluitingsgronden, selectie- en gunningscriteria. Voor inschrijvers is de Aanbestedingswet een houvast voor eerlijke concurrentie.
Aanbestedingswet Wat staat er in de Aanbestedingswet? Eerlijke concurrentie doel Aanbestedingswet Overheidsinstellingen, publiekrechtelijke instellingen en speciale-sectorbedrijven als Schiphol, uw waterbedrijf en NS mogen grotere opdrachten (boven het drempelbedrag) niet zomaar aan een leverancier...

Lees verder

Aanbestedingsplanning

Titel (tegel): Aanbestedingsplanning
Introtekst (tegel): In ieder aanbestedingstraject zijn mijlpalen vastgesteld waaraan u zich als inschrijver strikt moet houden. En alleen door op tijd vragen in te dienen voor de nota van inlichtingen, kunt u misschien nog enige invloed hebben op eisen en data. Daarom is een beeld krijgen van de aanbestedingsplanning heel belangrijk.
Aanbestedingsplanning Beeld krijgen van de planning van het aanbestedingstraject U hebt meestal minder tijd om in te schrijven dan u zou wensen. Daarom is het goed om direct een beeld te krijgen van de aanbestedingsplanning. In de aanbestedingsleidraad staat een planning van de mijlpalen voor...

Lees verder

Uitsluitingsgronden

Titel (tegel): Uitsluitingsgronden
Introtekst (tegel): Als u wilt inschrijven op een openbare Europese aanbesteding, krijgt u te maken met uitsluitingsgronden en minimumgeschiktheidseisen. Wat vraagt dat van u en uw organisatie?
Uitsluitingsgronden Toetsen aan uitsluitingsgronden voor inschrijving Dwingende uitsluitingsgronden Mag u wel inschrijven? Voor Europese aanbestedingen gelden 'dwingende uitsluitingsgronden'. De meeste aanbesteders vragen u een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen en een...

Lees verder

Geschiktheidseisen

Titel (tegel): Geschiktheidseisen
Introtekst (tegel): Als u wilt inschrijven op een openbare Europese aanbesteding, krijgt u te maken met uitsluitingsgronden en minimumgeschiktheidseisen. Wat vraagt dat van u en uw organisatie?
Geschiktheidseisen Geschiktheidseisen aanbesteding analyseren Wet- en regelgeving De meeste aanbestedingstrajecten worden gestart door (semi)overheidsinstellingen. Dat brengt voor alle partijen, aanbesteder en inschrijvers, verplichtingen met zich mee. Iedere burger is vanzelfsprekend gebonden...

Lees verder

Gunningscriteria

Titel (tegel): Gunningscriteria
Introtekst (tegel): Behalve naar het bedrag dat u zou berekenen voor het uitvoeren van de opdracht of het contract, vraagt de aanbestedende dienst ook naar uw visie voor en invulling van een aantal gunningscriteria die samenhangen met de aanbestede opdracht. Uw inschrijving moet concreet en specifiek maken hoe u criteria als milieu, veiligheid en kwaliteit vormgeeft voor, tijdens en na uitvoering van de aanbestede opdracht of het contract.
Gunningscriteria Inzicht verwerven in gunningscriteria en weging Gunningscriteria en calculatie Waren de geschiktheidseisen nog algemene eisen aan uw organisatie, bij de volgende stap 'gunningscriteria' worden de specifieke eisen en wensen rondom de opdracht uitgelegd. In de aanbestedingsleidraad...

Lees verder

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig