Begrippenlijst

Aanbestedingsplanning

Titel (tegel): Aanbestedingsplanning
Introtekst (tegel): In ieder aanbestedingstraject zijn mijlpalen vastgesteld waaraan u zich als inschrijver strikt moet houden. En alleen door op tijd vragen in te dienen voor de nota van inlichtingen, kunt u misschien nog enige invloed hebben op eisen en data. Daarom is een beeld krijgen van de aanbestedingsplanning heel belangrijk.
Aanbestedingsplanning Beeld krijgen van de planning van het aanbestedingstraject U hebt meestal minder tijd om in te schrijven dan u zou wensen. Daarom is het goed om direct een beeld te krijgen van de aanbestedingsplanning. In de aanbestedingsleidraad staat een planning van de mijlpalen voor...

Lees verder

Uitsluitingsgronden

Titel (tegel): Uitsluitingsgronden
Introtekst (tegel): Als u wilt inschrijven op een openbare Europese aanbesteding, krijgt u te maken met uitsluitingsgronden en minimumgeschiktheidseisen. Wat vraagt dat van u en uw organisatie?
Uitsluitingsgronden Toetsen aan uitsluitingsgronden voor inschrijving Dwingende uitsluitingsgronden Mag u wel inschrijven? Voor Europese aanbestedingen gelden 'dwingende uitsluitingsgronden'. De meeste aanbesteders vragen u een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in te vullen en een...

Lees verder

Geschiktheidseisen

Titel (tegel): Geschiktheidseisen
Introtekst (tegel): Als u wilt inschrijven op een openbare Europese aanbesteding, krijgt u te maken met uitsluitingsgronden en minimumgeschiktheidseisen. Wat vraagt dat van u en uw organisatie?
Geschiktheidseisen Geschiktheidseisen aanbesteding analyseren Wet- en regelgeving De meeste aanbestedingstrajecten worden gestart door (semi)overheidsinstellingen. Dat brengt voor alle partijen, aanbesteder en inschrijvers, verplichtingen met zich mee. Iedere burger is vanzelfsprekend gebonden...

Lees verder

Gunningscriteria

Titel (tegel): Gunningscriteria
Introtekst (tegel): Behalve naar het bedrag dat u zou berekenen voor het uitvoeren van de opdracht of het contract, vraagt de aanbestedende dienst ook naar uw visie voor en invulling van een aantal gunningscriteria die samenhangen met de aanbestede opdracht. Uw inschrijving moet concreet en specifiek maken hoe u criteria als milieu, veiligheid en kwaliteit vormgeeft voor, tijdens en na uitvoering van de aanbestede opdracht of het contract.
Gunningscriteria Inzicht verwerven in gunningscriteria en weging Gunningscriteria en calculatie Waren de geschiktheidseisen nog algemene eisen aan uw organisatie, bij de volgende stap 'gunningscriteria' worden de specifieke eisen en wensen rondom de opdracht uitgelegd. In de aanbestedingsleidraad...

Lees verder

Nota van inlichtingen

Titel (tegel): Nota van inlichtingen
Introtekst (tegel): U hebt de aanbestedingsdocumenten tijdig gelezen en goede aantekeningen gemaakt. Door vragen in te dienen voor de nota van inlichtingen hebt u kans op antwoorden, aanpassingen en preciseringen.
Nota van inlichtingen Vragen opstellen voor de nota van inlichtingen Vragen over documentatie Nu u in de aanbestedingsleidraad en/of andere aanbestedingsdocumenten de opdrachtomschrijving en scope, de planning, de uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen en de gunningscriteria gelezen hebt,...

Lees verder

Bid or no bid

Titel (tegel): Bid or no bid
Introtekst (tegel): Aanbestedingen bieden u een kans op structureel meer omzet en groei. Maar inschrijven op een aanbesteding kost veel tijd en energie en succes is niet gegarandeerd. Nu u goed inzicht hebt in de opdracht en gunningscriteria, beslist u of u meedoet. Zo ja, dan maakt u meteen een actieplan.
Bid or no bid Beslissen of u wilt inschrijven en een actieplan maken Niet wachten op nota van inlichtingen Soms spelen antwoorden in de NvI een kritieke rol in uw beslissing wel of niet in te schrijven. Maar toch is het verstandig om niet te wachten op de publicatie van de antwoorden in de NvI....

Lees verder

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig