Aanbesteding waterschap


Verhoog uw kansen bij een aanbesteding waterschap

Aanbesteding Waterschap

De verschillende regio´s in Nederland hebben alleen hun eigen waterschap. Het waterschap is een openbaar lichaam die de waterhuishouding in Nederland regelt. Er zijn waterschappen in Nederland die de naam hoogheemraadschap dragen, maar verschillen in functie niet met de overige waterschappen. Een waterschap is een overheidsinstelling en moet voor haar inkoop van diensten en producten daarom een aanbesteding waterschap plaatsen. Hiermee wordt het aankoopproces van waterschappen transparant en krijgen bedrijven een eerlijke kans om mee te dingen. Ook als u actief bent in een andere regio, maakt u als u zich inschrijft, evenveel kans als lokale bedrijven. Afhankelijk van de waarde van de opdracht kan een waterschap zowel een nationale als Europese aanbesteding plaatsen.

 

Diversiteit aan producten en diensten bij aanbesteding waterschappen

Omdat een waterschap zich met de waterhuishouding van een bepaalde regio bezighoudt, spreekt het voor zich, dat het bij de aanbesteding waterschappen veel gaat over opdrachten in de weg- en wegenbouw. Dit kunnen grote tot zeer grote opdrachten gaan, waarbij waterwegen en wegen worden gelegd of geherstructureerd. Wanneer u hierop inschrijft, moet u niet alleen een goede prijs opgeven. U moet ook de aangegeven criteria onderbouwen. Uit deze criteria blijkt welke kwaliteiten u levert ten opzichte van uw concurrenten en in hoeverre uw methode van werken past bij wat het waterschap zoekt. Daarnaast zijn er nog tal van andere aanbestedingen die een waterschap kan plaatsen. Bijvoorbeeld inkoop en verhuur van materiaal, facilitaire diensten, ICT en inhuur personeel. U heeft als onderneming daarom veel kansen om een mooie opdracht te verkrijgen, mits u een goede plan van aanpak heeft.

 

Acceller begeleidt u bij aanbesteding waterschap Nederland

Net zoals alle overheidsinstellingen, zullen ook waterschappen hun aanbesteding waterschap in Nederland openbaar plaatsen, waarop ieder bedrijf die geïnteresseerd is kan inschrijven. Heeft u nog geen ervaring men aanbestedingen? Acceller staat u dan met raad en daad bij tijdens het gehele aanbestedingstraject. Niet alleen voor adviezen kunt u bij ons terecht, onze vakkundige schrijvers kunnen voor u een goed plan van aanpak schrijven of besteed het gehele inschrijvingsproces uit aan ons. Wij beloven expertise en professionaliteit, zodat uw inschrijving zeker een grote kans maakt.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbestedingspecialist in uw branche.

Meer kennis:

Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig