TRIANGLES

Expertise


Betere grip op de aanbestedingenmarkt met onze kennis

Expertise

Begrippenlijst

Onze kennis

Waarom is een onderhandse aanbesteding interessant voor u?

Misschien heeft u wel eens met een aanbesteding meegedaan en heeft u de term ´onderhandse aanbesteding´ wel eens gehoord, maar weet u niet de exacte betekenis?

Ziet u kansen voor een aanbesteding in België?

Organisaties en instellingen van publiekrechtelijke aard, die handelen met gemeenschapsgeld of onder het toezicht van de overheid, zijn verplicht om hun opdrachten aan te besteden.

Is meedoen aan een aanbesteding onderwijs interessant voor u?

Wanneer het om het onderwijs gaat, dan vallen de meeste scholen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Verhoog uw kansen bij een aanbesteding waterschap

De verschillende regio´s in Nederland hebben alleen hun eigen waterschap. Het waterschap is een openbaar lichaam die de waterhuishouding in Nederland regelt.

Ding mee met een aanbesteding zorginstelling

Ziekenhuizen, verpleegtehuizen, psychiatrische klinieken en nog tal van GGZ instellingen ontvangen voor geld van de overheid en zijn hiermee overheidsinstellingen.

Een aanbesteding overheid voor meer transparantie

Op jaarbasis koopt de Nederlandse overheid voor ongeveer 10 miljard euro in aan goederen en diensten. Dit is een enorm bedrag aan belastinggeld en is transparantie bij het aankoopproces uitermate belangrijk voor overheidsinstellingen.

Wel of niet inschrijven op een aanbesteding?

U wilt meedoen aan aanbestedingen mits u een realistische scoringskans heeft. We staan u graag bij! Eerste scoringskans analyse en bid/ no bid advies direct bij het intakegesprek.
Acceller - Motor voor groei

Acceller

Wiekenweg 50 C 
3815 KL Amersfoort

Overig