Skip to main content
TRIANGLES

Expertise


Betere grip op de aanbestedingenmarkt met onze kennis

Expertise

Onze kennis

Met welke vorm van aanbesteden heeft u te maken?

Commerciële bedrijven kunnen zelf kiezen of zij inkoopopdrachten willen aanbesteden om de beste partner te kiezen, maar overheidsinstanties niet. Aanbesteden is aan strenge wet- en regelgeving gebonden om een gelijk speelveld te garanderen. Waar staan die regels, welke keuzes hebben organisaties en waarmee moet u rekening houden?

Checklist lezen van aanbestedingsdocumenten

Als uw klant uw diensten of leveranties moet aanbesteden, wilt u natuurlijk uw best doen om uw klant te behouden. Ook als u wilt groeien, is meedoen aan aanbestedingen een logische stap. Maar er komt veel op u af als u wilt inschrijven. Met deze checklist zet u de eerste stappen.

Waarom is een onderhandse aanbesteding interessant voor u?

Misschien heeft u de term 'onderhandse aanbesteding' wel eens gehoord, maar weet u niet precies wat die inhoudt. Bij een onderhandse aanbesteding bepaalt de aanbestedende dienst wie een offerte mogen indienen.

Ziet u kansen voor een aanbesteding in België?

Organisaties en instellingen van publiekrechtelijke aard, die handelen met gemeenschapsgeld of onder het toezicht van de overheid, zijn verplicht om hun opdrachten aan te besteden.

Is meedoen aan een aanbesteding onderwijs interessant voor u?

De meeste scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wat betekent dat voor u, als u wilt leveren aan het onderwijs?

Verhoog uw kansen bij een aanbesteding waterschap

Een waterschap maakt deel uit van de overheid. Daarmee is het een overheidsinstelling die voor haar inkoop openbaar moet aanbesteden. Soms gaat het om grote opdrachten als (her)aanleg van (water)wegen en oeverlanden. Uw inschrijving gaat dan niet alleen over de prijs en de kwaliteit die u aanbiedt, maar ook over veiligheid en milieu.

Ding mee met een aanbesteding zorginstelling

Ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische klinieken en nog tal van zorginstellingen ontvangen geld van de overheid en zijn hiermee aanbestedingsplichtig. Ook voor u zit daar mooi werk in.

Aanbesteding overheid voor meer transparantie

Op jaarbasis koopt de Nederlandse overheid voor ongeveer 10 miljard euro in aan goederen en diensten. Dit is een enorm bedrag aan belastinggeld. Daarom is transparantie bij het inkoopproces belangrijk voor overheidsinstellingen.

Aanbesteding gemeente

Bij Nederlandse gemeenten werkten in 2021 in totaal 172.500 mensen. Daarvoor is meubilair nodig, IT-voorzieningen, catering, schoonmaak, opleidingen, ... En dan hebben we nog de gemeentelijke taken zoals groenonderhoud, onderwijs, wegen, wmo. Daarvoor zetten gemeenten aanbestedingen uit. Er is er vast ook een waaraan u wilt meedoen.

Wel of niet inschrijven op een aanbesteding?

U wilt meedoen aan aanbestedingen mits u een realistische scoringskans heeft. We staan u graag bij! Met een eerste scoringskansanalyse en bid/ no-bidadvies direct bij het intakegesprek.