Skip to main content

Aanbesteding waterschap


Verhoog uw kansen bij een aanbesteding waterschap

Aanbesteding Waterschap

Waterschappen regelen de waterhuishouding in Nederland. De meest bekende taak van waterschappen is het bepalen en beheren van het peil, de waterstand in de regio, via sluizen en gemalen. De waterstand heeft veel invloed op mens en natuur. Verder beheren waterschappen de oeverlanden, soms ook vaarwegen en waters, en zijn zij verantwoordelijk voor de waterkwaliteit.
Een waterschap is een 'openbaar lichaam', het maakt deel uit van de overheid. Daarmee is het een overheidsinstelling die voor haar inkoop van diensten en producten een openbare aanbesteding waterschap moet plaatsen. Hiermee wordt het inkoopproces van waterschappen transparant: ook bedrijven uit een andere regio krijgen een eerlijke kans om mee te dingen. Als u inschrijft van verder weg, maakt u evenveel kans als lokale bedrijven. Afhankelijk van de waarde van de opdracht kan een waterschap zowel nationaal als Europees aanbesteden.

 

Diversiteit aan producten en diensten bij aanbesteding waterschappen

Bij de aanbesteding waterschappen worden vaak producten en diensten aanbesteed die te maken hebben met weg- en waterbouw. Soms gaat het om grote tot zeer grote opdrachten, waarbij waters, waterwegen en wegen worden aangelegd of geherstructureerd. Uw inschrijving gaat dan niet alleen in op de prijs en de kwaliteit van het product of de dienst die u aanbiedt. In de aanbestedingsdocumenten worden veel eisen en criteria gesteld, bijvoorbeeld voor veiligheid en milieu, waaraan u allemaal aandacht moet schenken. U moet onderbouwen dat u voldoet aan de gestelde criteria en vereisten. Uit uw inschrijving blijkt welke kwaliteiten u levert ten opzichte van uw concurrenten en in hoeverre uw methode van werken past bij wat het waterschap zoekt.


Daarnaast kan een waterschap aanbestedingen plaatsen voor inkoop en verhuur van materieel en materialen, facilitaire diensten, ICT en voor inhuur personeel. U heeft als onderneming daarom bij aanbesteding waterschappen veel kansen om een mooie opdracht binnen te halen.

 

Acceller begeleidt u bij aanbesteding waterschap Nederland

Wilt u inschrijven op een aanbesteding waterschap maar heeft u daar nog geen ervaring mee? Acceller staat u bij met raad en daad gedurende het hele aanbestedingstraject. Voor advies kunt u bij ons terecht. Onze vakkundige schrijvers kunnen voor u een goed plan van aanpak schrijven. U kunt ook het hele inschrijvingsproces aan ons uitbesteden, van inventarisatie tot indienen. Wij beloven expertise en professionaliteit, zodat uw inschrijving zeker een grote kans maakt.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbestedingspecialist in uw branche.

Meer kennis: