Skip to main content

Aanbesteding overheid


Aanbesteding overheid voor meer transparantie

Aanbesteding Overheid

Op jaarbasis koopt de Nederlandse overheid voor ongeveer 10 miljard euro in aan goederen en diensten. Dit is een enorm bedrag aan belastinggeld. Daarom is transparantie in het inkoopproces uitermate belangrijk voor overheidsinstellingen. In de Aanbestedingswet 2012 is precies omschreven waaraan de aanbestedende overheidsinstelling zich moet houden. Bij het plaatsen van de aanbesteding omschrijft de overheidsinstelling nauwkeurig alle eisen. In reactie daarop kunnen bedrijven inschrijven op de aanbesteding overheid door een bidbook of plan van aanpak te uploaden. De eisen fungeren als criteria voor de selectie van inschrijvers. Op basis van de invulling van de eisen in combinatie met de geoffreerde prijs, wordt de opdracht gegund aan het bedrijf dat de beste kwaliteit-prijsverhouding lijkt te bieden.

 

Voorwaarden aanbestedingen overheid

Overheidsinstellingen kunnen een Europese aanbesteding plaatsen, waarbij de waarde van het project in principe niet uitmaakt. Wel geldt er een bepaalde Europese drempelwaarde. Ligt de waarde van de opdracht onder deze drempelwaarde, dan hoeft een overheidsdienst geen Europese aanbesteding te plaatsen en mogen nationale procedures en spelregels gevolgd worden. Voor opdrachten boven de Europese drempelwaarde moet de overheid een Europese aanbesteding plaatsen. Vrijwel alle aanbestedingen van de overheid worden digitaal geplaatst op TenderNed. Wanneer u dus een lucratieve overheidsaanbesteding zoekt, dan kunt u deze hier vinden. Op TenderNed kunt u een account aanmaken, aanbestedingen zoeken, uw belangstelling kenbaar maken, de aanbestedingsdocumenten downloaden en uiteindelijk uw inschrijving indienen.

 

Laat u voor aanbestedingen overheidsdiensten begeleiden door Acceller

Wilt u op regelmatige basis meedingen met aanbestedingen van overheidsdiensten, dan is de nodige kennis en expertise van aanbestedingen nodig. Zo hebt u misschien nog onvoldoende stilgestaan bij de criteria in de aanbestedingsdocumenten, bijvoorbeeld als het gaat om calamiteitenbeheersing of ISO-certificering. En op die criteria kunt u uw plan van aanpak toch echt het beste baseren. Als u ertegen opziet om een degelijk plan van aanpak te schrijven dat aan de eisen tegemoetkomt, staat Acceller als specialist in overheidsaanbestedingen u graag bij. Wij kunnen u adviseren over de aanpak, en desgewenst schrijven onze deskundige schrijvers het plan van aanpak voor u.

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we verbinden u met een aanbestedingspecialist in uw branche.

Meer kennis: