Skip to main content

Aanbesteding onderwijs


Is meedoen aan een aanbesteding onderwijs interessant voor u?

Aanbesteding Onderwijs

De meeste scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin ze gevestigd zijn. Dit houdt in, dat scholen bij inkoop van goederen en diensten de regels omtrent (Europese) aanbesteding in acht moeten nemen. Hoe ingekocht wordt voor het onderwijs, verschilt. Soms is een onderwijsinstelling zelf verantwoordelijk voor de inkoop van diensten en producten, soms de gemeente. Alle scholen in het regulier onderwijs - en dat zijn er veel in Nederland - worden via een budget gefinancierd door de overheid. Daarvan moet ook goed onderwijs gerealiseerd worden. Een belangrijke factor in het aanbestedingstraject is dus vaak de prijs. Maar er is meer waarop u zich kunt onderscheiden bij een aanbesteding in het onderwijs.

 

Schrijf u in voor aanbesteding onderwijs met een goed plan

Voor welke goederen en diensten starten onderwijsinstellingen (of gemeenten) een aanbestedingsproces? U kunt daarbij denken aan nieuwbouw of een renovatie. Als aannemer in de bouw houdt u bij uw inschrijving niet alleen rekening met de prijs, maar ook met criteria als: planning buiten schooltijden, buurtoverlast, verkeersoverlast, eisen aan ventilatie, duurzaamheid. U moet bij uw inschrijving goed weten te verwoorden dat u weet wat belangrijk is voor de onderwijsaanstelling die aanbesteedt, en wat u onderscheidt van uw concurrenten. U moet in een plan van aanpak precies verantwoorden hoe u het aanpakt.
Een ander voorbeeld: voor bijzonder onderwijs kunnen taxibedrijven inschrijven op aanbestedingen voor leerlingenvervoer. Er worden dan bijvoorbeeld eisen gesteld aan de chauffeurs, de begeleiding bij vervoer en de kwaliteit van uw wagenpark. Maar ook hier zijn veiligheid en duurzaamheid belangrijk in uw plan van aanpak.
Denk bij aanbesteding onderwijs ook aan aanbestedingen voor groot onderhoud, schoonmaak en catering.

 

Acceller ondersteunt u bij aanbesteding onderwijsinstellingen Nederland

Als u een aanbesteding op het oog heeft en u uw aanbod en meerwaarde duidelijk op papier wilt krijgen, kan aanbestedingsspecialist Acceller u daarmee helpen. Zodat u zich over uw plan van aanpak geen zorgen meer hoeft te maken. Of u nu aannemer bent, schoonmaker, leverancier van schoolboeken of taxibedrijf, een goed meerwaardeplan is essentieel om een kans te maken.
Acceller heeft de aanbestedingsexpertise en jaren ervaring. Wij kunnen u begeleiden op diverse vlakken: met advies, met het schrijven van een plan, of door het gehele aanbestedingstraject van u over te nemen. Wij zijn net zo gefocust als u om de opdracht voor u binnen te halen!

Wij staan u graag te woord

Heeft u vragen over een bepaalde aanbesteding? Bel dan direct, we hebben een aanbestedingspecialist in uw branche!

Meer kennis: